Redningskrans i elvte time

Ekstraordinær statsstøtte kom som sendt fra himlen og forhindrede store nedskæringer

FREDERIKSHAVN:Manden med papkassen kom i sidste øjeblik. Fredag eftermiddag modtog Frederikshavn Kommune brev fra Indenrigsministeriet om ekstraordinært bloktilskud og lånedispensation for i alt 12 mio. kr. Pengene kom som sendt fra himlen og mildnede luften for de klippede får fra byrådet, som gjorde klar til weekendens afgørende budgetforhandlinger. De ekstra midler fra staten var medvirkende til, at en stor del af de truende besparelser kunne tages af bordet. Søndag aften indgik alle byrådets partier forlig om et budget, der betyder uændret serviceniveau på såkaldt bløde områder som integreret pleje, folkeskolen og pasningsområdet. Samtidig er der afsat penge til den forventede stigning i sygedagpenge, kontanthjælp og førtidspension i 2003. Negativ kassebeholdning Til gengæld gøres der et kraftigt indhug i kommunens kassebeholdning, der fra 2003 til 2004 falder fra 22 millioner til et minus på ca. 10 mio. kr. - Total set vil der fortsat være overskud på driften, men landstendensen med stigende sociale udgifter ødelægger glansbilledet og kommer der en ny regning på 25 mio. kr. næste år, ville det selvfølgelig være rart at have noget at stå imod med, siger borgmester Erik Sørensen, der kalder Budget 2003 "en moderat besparelse tæt på nul". Redningskransen fra staten faldt som yderligere 4 mio. kr. til særligt vanskeligt stillede kommuner, dispensation til låneoptag til skicenteret på 6 mio. kr. samt lån til skolerenovering på 2,2 mio. kr. Derudover åbner staten for fritagelse for deponering til de to idrætsprojekter for yderligere 28 mio. kr. Som følge af det faldende børnetal sker der besparelser i dagplejen med en halv mio. kr. i 2003 og 4,3 mio. i 2004. Skolestruktur Skoleområdet tilføres 462.200 kr. næste år og 2,2 mio. kr. i 2004. Forslaget om besparelser ved ændret skolestruktur er pillet ud af budgettet, men er dog ikke begravet for tid og evighed. Børne- og ungdomsforvaltningen skal som den første gennem en kritisk ekstern revision, der blandt andet skal se på organisering og struktur. Der afsættes penge til genhusning af Børnehaven Vestenvinden og Heldagsskolen. Førstnævnte med plads til udvidelse af børnetallet. Ældreområdet tilføres 1,6 mio. kr. næste år, 4 mio. i 2004 og stigende beløb de næste to år. Grundskylden sænkes fra 15 til 14 promille, hvilket koster kommunen 2,5 mio. kr. Her stod valget mellem nedsættelse af indkomstskatten med 0,1 procent eller sænkning af grundskylden. En nedsættelse af indkomsskatten vil koste 3,3 mio. kr., men staten betaler halvdelen. Fremover skal der fokus på det høje sygefravær blandt kommunens ansatte. Sygefraværet skal nedbringes gennem en aktiv indsats, som gerne skulle resultere i bedre arbejdsmiljø - samt en besparelse på 5 mio. kr. i 2004, 2005 og 2006. Side 4