Redningsplan for Hånbækblokke

Færre men bedre lejligheder i nødlidende afdeling

FREDERIKSHAVN:Landsbyggefonden går ind i en redningsaktion for Boligforeningen af 1945's Hånbækafdeling. Afdelingen, der er opført i 60'erne, har de senere år haft voksende udlejningsvanskeligheder. Omkring 10 procent af lejlighederne stod ledige i foråret, og fraflytningen er øget hen over sommeren. Den løsning, der nu er lagt op til, indebærer modernisering, men også, at der rives etager eller hele blokke i bebyggelsen ned. Formanden for Boligforeningen af 1945, René Thorø, skyder på, at Hånbækafdelingen ender med at være på omkring 600 lejligheder mod nu 664. Men han understreger, at antallet ikke ligger fast. Sekretariatschef Birger Kristensen, Boligselskabernes Landsbyggefond, oplyser, at fonden i forbindelse med flere tidligere projekter har betinget sig, at renovering blev knyttet sammen med nedrivning. Det skete første gang i Rødby, senere i Nakskov og nu i et igangværende projekt i Nordborg på Als. Alle områder, der har været udsat for befolkningstilbagegang efter henholdsvis værftslukning og Danfos udflagning. Og i Frederikshavn falder folketallet også. - Vi vil gerne tilpasse antallet af etageboliger i erkendelse af, at vi ikke skal renovere boliger, der alligevel ikke er behov for, siger Birger Kristensen. Han fortæller, at boligforeningsafdelingerne i de nævnte byer er sluppet af med deres udlejningsproblemer. Den mest synlige del af moderniseringen i Hånbæk vil bestå i udskiftning af køkkener og indretning nye badeværelser. Men der skal også laves nye rørføringer, de elektriske installationer skal forbedres og der skal opsættes individuelle målere til vand og varme. Med i helhedsplanen er også elevatorer for at øge tilgængeligheden - i lyset af et voksende behov for boliger til ældre. De samlede udgifter til forbedring og opretning er budgetteret til 162 mio. kr., oplyser Birger Kristensen. Dertil kommer vedligeholdelsesarbejde. Den samlede regning vil ifølge Reñe Thorø blive omkring 200 mio. kr. Landsbyggefonden bidrager med både kapitalindskud og driftsstøtte. - Hensigten er at bevare "årgangslejen" for byggeri af denne type og undgå for store lejestigninger, siger Birger Kristensen. I forbindelse med renoveringen skal der ske tilførsel af 12.5 mio. kr. i ny kapital. Heraf bidrager Landsbyggefonden med 2/5, mens kommunen, boligforeningen og realkreditinstitutter hver skal bidrage med 1/5.' Men desuden går Landsbyggefonden altså går ind med driftsstøttte. - Der vil kun ske minimale huslejestigninger, vurderer Thorø. Renoveringens første etape vil omfatte 40-45 procent af bebyggelsen, oplyser Birger Kristensen. Boligforeningen og Byfornyelsesselskabet Danmark forelagde forleden helhedsplanen for borgmester Erik Sørensen og en gruppe embedsmænd. Planen fremlægges på beboermøder i oktober.