EMNER

Redningsposter, genbrugstøj og penge til nødlidende

FJERRITSLEV:Arbejdet i Fjerritslev-afdelingen af Dansk Røde Kors er temmelig varieret. Afdelingen har nu haft sin årlige generalforsamling, hvor Hanna Kamper så tilbage på sit første år på formandsposten. Og opgaver har der været nok af. Foreningens aktiviteter omfattet for eksempel tilsyn med redningsposterne ved Thorup Strand, Grønne Strand og Svinkløv Strand. - Som noget positivt kan nævnes, at vi fra Carnegie-fonden har modtaget et tilskud på knap 7.000 kroner til vedligeholdelse af redningsposterne. Et tilskud, som vi hilser kærkommen, da vi desværre har oplevet en del hærværk på redningsposterne, sagde Hanna Kamper. Hun takkede Jens Nordentoft for opsyn og opbevaring af redningsposterne om vinteren. Formanden udtrykte desuden håb om, at der vil blive arrangeret flere førstehjælpskurser i år. - Der blev ikke afholdt førstehjælpskurser i 2002. Der har dog den senere tid været henvendelser omkring nye kurser, så vi håber, at der kommer lidt mere gang i dem i år, sagde Hanna Kamper. Der har været en udstilling om førstehjælp i Sund By Butikken, og den kaster måske noget af sig. Røde Kors' tøjcontainer står fortsat opstillet ved Storkøb og bliver flittigt brugt. En helt andetn opgave har været at sende to børn af sted på ungdomslejr i sommeren 2002. Hanna Kamper beklagede, at det ikke var muligt at finde en ældre person til Røde Kors' julegenerationslejr. - Om vi var for sent ude med tilbuddet, er svært at sige. Kommunen er nu orienteret om tilbuddet, og vi håber derfor, at vi kan være med til at give et ældre menneske den oplevelse og fornøjelse i julen 2003, sagde Fjerritslev-formanden. Et højdepunkt i 2002 var landsindsamlingen, som lokalt gav et rekordresultat på 38.613,50 kroner. - Det var vores bedste resultat nogensinde. 44 indsamlere samlede ind, og 35 ruter i kommunen blev dækket. En stor tak til de mange frivillige indsamlere, som valgte at bruge tre timer af deres søndag, sagde Hanna Kamper. I øvrigt er Røde Kors i Fjerritslev ved at lave sin egen hjemmeside. På valg til bestyrelsen var Anna-Grethe Dalum, Elly Christensen og Jens Nordentoft. Alle blev genvalgt. Bestyrelsen består endvidere af formand Hanna Kamper, Birthe Kvistgaard og Kaj Fjendbo.