Kystsikring

Redningsvej ved Lyngby skal først anlægges nu

Skal erstatte midlertidig vej efter flytning af tømmer på stranden

Der blev etableret en adgangsvej til stranden ved Lyngby, da drivtømmeret skulle bjærges. Men det var en midlertidig vej - den nye redningsvej er endnu ikke anlagt. Arkivfoto: Ole Iversen

Der blev etableret en adgangsvej til stranden ved Lyngby, da drivtømmeret skulle bjærges. Men det var en midlertidig vej - den nye redningsvej er endnu ikke anlagt. Arkivfoto: Ole Iversen

Anlægget af en ny redningsvej til stranden ved Lyngby har ikke noget at gøre med bjærgningen af de store mængder drivtømmer, som i januar skyllede ind på kysten. Tømmeret er nu væk fra stranden, men den nye redningsvej er endnu ikke etableret. Det understreger ingeniør Tobias Gertsen fra Thisted Kommunes drifts- og anlægsafdeling. Anlægsbevillingen på 231.000 kroner var på byrådets dagsorden forleden, og af Thisted Dagblad torsdag fremgik det, at vejen allerede var anlagt. Det var imidlertid en midlertidig vej, som blev etableret for at de mere end 600 kubikmeter tømmer kunne køres væk. Nedkørslen til stranden bliver samme sted som nu, men den permanente redningsvej skal føres ind lidt længere inde i landet - fra parkeringspladsen ved stranden. Her skal en stor klit gennemskæres, og en lavning på den anden side af klitten fyldes delvist op. Den gamle adgangsvej for redningskøretøjer forsvandt for fire år siden sammen med et stort stykke af kysten. Naturstyrelsen sagde i januar god for, at den nye vej kan anlægges, selv om det betyder gennemskæring af klitlandskabet ved Lyngby. Denne vej - uden fast belægning - bliver også ny adgangsvej til nogle sommerhuse nord for Lyngbyvej, oplyser Tobias Gertsen. En fire ugers klagefrist er udløbet, uden at der kom nogen indsigelser mod vejanlægget. Efter en indbudt licitation er det Bedsted-firmaet Sydthy Entreprenør og Vikarservice, der har fået opgaven med at etablere vejen.