Lokalpolitik

Reduceret skoleprojekt på vej

Farvel til to klasselokaler og tilbygning til biblioteket på Dronninglund Skole

DRONNINGLUND:De problemfyldte planer om at gennemføre en omfattende til- og ombygning af Dronninglund Skole er tilbage i det lokalpolitiske system - i en markant reduceret udgave. Det sker, efter at et flertal i byrådet tidligere i år slog fast, at der kun måtte bruges de forlængst bevilgede 17,3 mio. kr. på opgaven - selv om der på tidspunktet for den nævnte byråds-beslutning blev regnet med en samlet anlægsudgift på små 20,5 mio. kr. for det ønskede skoleprojekt. Det oprindelige projekt gik - ud over den igangværende etablering af et nyt fritidshjem ved skolen - ud på, at der skulle bygges nye klasselokaler til OK-eleverne, et nyt specialfritidshjem til samme elevgruppe, to nye klasselokaler, et nyt lærerområde, en ny tilbygning til skolebiblioteket og en ombygning af diverse lokaler. Med meldingen fra byrådet om, at kun 17,3 mio. kr. var til rådighed, måtte det særligt nedsatte planlægningsudvalg imidlertid tage sparebrillerne på for igen at nærlæse detaljerne i projektet, og det har nu ført til et udspil, der blandt andet går på, at de planlagte to nye klasselokaler og tilbygningen til skolebiblioteket droppes indtil videre. Det har bragt den skønnede anlægsudgift ned på 17,466 mio. kr., og selv om det fortsat er en anelse over det bevilgede, så har børne- og kulturudvalget besluttet over for økonomiudvalget og byrådet at anbefale, at projektet sendes ud i licitation. Det sker i håbet om, at licitationen giver et så positivt resultat, at der måske endda bliver mulighed for alligevel at medtage de nye klasselokaler og/eller bibliotekstilbygningen i det samlede projekt. Der er da også i den nye, skønnede anlægsudgift på 17,466 mio. kr. indarbejdet udgifter på henholdsvis 130.000 og 60.000 kr. til udarbejdelsen af detailprojekter for de ønskede to nye klasselokaler og den planlagte tilbygning til skolebiblioteket. I bestræbelserne på at opnå en gevinst i forbindelse med licitationen har børne- og kulturudvalget også indstillet, at der indhentes særpriser for etableringen af de to klasselokaler, biblioteks-tilbygningen samt det skrå tag, der opereres med i det oprindelige projektudkast for det nye lærerområde - der i øvrigt efter planlægningsudvalgets sparerunde-barbering er blevet reduceret fra 505 til 367 kvadratmeter. - Hvis licitationsresultatet viser sig at være så gunstigt, at der er plads til at medtage lidt mere end det senest foreslåede, så er det bedst, at vi får taget det hele med på én gang, forklarer formanden for børne- og kulturudvalget, Peter Bandholm (V), der samtidig sammen med sine udvalgskolleger har bedt økonomiudvalget og byrådet om lov til at igangsætte skoleprojektet øjeblikkeligt, hvis licitationen giver et resultat, der ligger inden for de bevilgede 17,3 mio. kr. Peter Bandholm erkender i den forbindelse, at børne- og kulturudvalget i indstillingen til økonomiudvalg og byråd opererer med en udgift, der på 17,466 mio. kr. ligger over den nævnte maksimumgrænse på 17,3 mio. kr. - Men vi ved jo ikke, hvad licitationen ender med, så vi spiller lidt i lotteriet - og vil have tilsagn om, at også de andre i byrådet er med på den idé, bemærker udvalgsformanden.