Hospitaler

Reel beslutning pakket godt ind

Det kan kun opfattes som rettidig omhu, når amtsrådet undlader at bruge penge på køkkenerne på de nordjyske sygehuse, der måske snart bliver lukkede.

Det vil være absurd at bruge tre millioner kroner nu - og derpå beslutte en lukning næste år. Men det vil samtidigt klæde politikerne i amtsrådet at spille med mere åbne kort. Beslutningen er formuleret knudret og temmelig uforståelig. Det er der ingen grund til, for udskydelsen er helt reel. Hvad enten man vil bevare de små sygehuse eller ej, er det åbenlyst, at afgørelsen om den slags forbedringer naturligvis bør afvente beslutningen om den fremtidige sygehusstruktur. Så mange penge har amtet heller ikke at rutte med.