Socialforsorg

Reel fattigdom i Danmark

Et liv med fattigdomstræk, som vi kender fra den tredje verden, mener socialt råd

Et gennemsnitligt rådighedsbeløb på 82 kroner om dagen betyder, at en tredjedel af kontanthjælpsmodtagerne må gå sultne i seng, skriver Rådet for Socialt Udsatte i sin årsrapport. Arkivfoto: Jørgen Schytte, Scanpix

Et gennemsnitligt rådighedsbeløb på 82 kroner om dagen betyder, at en tredjedel af kontanthjælpsmodtagerne må gå sultne i seng, skriver Rådet for Socialt Udsatte i sin årsrapport. Arkivfoto: Jørgen Schytte, Scanpix

KØBENHAVN:Pisken, der i nogen tid har været svunget over de sociale ydelser, har ikke givet gevinst. Tværtimod har den overladt kontanthjælpsmodtagerne med et gennemsnitligt rådighedsbeløb på 82 kroner om dagen til en hverdag, hvor en tredjedel af dem går sultne i seng. Det viser årsrapporten fra Rådet for Socialt Udsatte, der er nedsat af socialministeren. - De kontanthjælpsmodtagere, som bliver hængende i kontanthjælpssystemet og får en lavere ydelse end standardkontanthjælpen, nemlig dem som modtager starthjælp, introduktionsydelse og nedsat kontanthjælp, er overladt til noget, der snerper hen ad absolut fattigdom, siger Preben Brandt, som er formand for Rådet for Socialt Udsatte. 46 kr. om dagen Enlige på starthjælp eller nedsat kontanthjælp har gennemsnitligt under 60 kroner til rådighed om dagen. For par uden børn på starthjælp er det daglige rådighedsbeløb helt nede på 46 kroner. Konsekvensen er ifølge en undersøgelse, som Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) har lavet i forbindelse med Rådet for Socialt Udsattes arbejde, at rådighedsbeløbet sætter markante grænser for kontanthjælpsmodtagerens levestandard. - Konsekvenserne er, at de lider afsavn på nogle helt elementære områder. For eksempel undlader omkring 30 procent af modtagerne af de laveste ydelser af økonomiske grunde at spise tre måltider mad om dagen, ligesom cirka halvdelen udelader at spise frugt og grønt, siger Finn Kenneth Hansen fra CASA. Rapporten viser også, at mere end en fjerdedel af kontanthjælpsmodtagerne undlader at købe lægeordineret medicin. De afsavn tilsammen svarer ifølge Preben Brandt til dem, vi ser i den tredje verden. - At have så få penge på lommen om dagen i dansk sammenhæng er for mig det samme som at have en dollar på lommen om dagen i ulandene, siger han. Forfejlet politik Rådet for Socialt Udsatte mener derfor, at ulemperne ved den førte socialpolitik massivt overstiger fordelene. - Rådets doms er derfor, at politikken er forfejlet. Den fattigdom, som de lave ydelser skaber, er ikke tilfældig, den er politisk skabt og står dermed også til at ændre, siger Preben Brandt. Rådet foreslår på baggrund af undersøgelserne, at der skal være én kontanthjælpsydelse, som skal have en nedre grænse, der sikrer en acceptabel kontakthjælp. Samtidig foreslår rådet, at Folketinget fastsætter en fattigdomsgrænse. I årene 2004 til 2007 har 135.000 børn og voksne været direkte berørt af de laveste sociale ydelser. Over halvdelen af dem modtog laveste ydelse i syv måneder eller længere./ritzau/