EMNER

Reelle udfordringer kræver at der tages ansvar

Den ene dag er socialdemokraten Jørgen Hellum sur på politikerne, fordi de ikke tager ansvar. Den næste dag er det galt, når der så tages ansvar. Det er ikke let at gøre Hellum tilfreds.

Kim Bennike.

Kim Bennike.

Hellums tal er ikke identiske med virkeligheden: Den reduktion af det forventede merforbrug på 40 millioner kroner på specialområdet, som blev vedtaget af kommunalbestyrelsen, udgør på årsplan ca. 8,8 mio. kr. og ikke 13 mio. kr. som oplyst af Hellum. Under alle omstændigheder et stort beløb. Omkring de økonomiske konsekvenser af afskedigelsen af skoleinspektør kan det oplyses, at de udgør 2 mio. kr. og ikke 5 mio. kr. Det er en underlig utroværdig form for talmagi. At der er penge i kommunekassen, er en nødvendighed. Men vi kan jo ikke begynde at bruge af kassebeholdningen til driften af Jammerbugt Kommune, det vil jo være det samme som at sige, at vi ikke skal asfaltere eller renovere bygninger og lignende. Forudsætningen for disse investeringer er jo netop overskud på driften. Hellums og skoleinspektør Søren Dybdahls parti, Socialdemokraterne, har allerede via overbud i forbindelse med budgetlægningen for 2009 og manglende ansvarsfølelse for opfølgningen på budgettet i år sikret Jammerbugt Kommune flere udgifter end indtægter på driften. Med en tilbagevenden til underskud på driften som resultat. Det er uholdbart i længden. Især med den beskedne kassebeholdning. Tænk, at det skulle komme så vidt, at Socialdemokraternes nye frontfigurer, her tænker jeg ikke på Hellum, foregøgler borgerne, at vi kan bruge pengene mere end én gang. Det kan vi ikke. Desværre, for det er jo ikke kun Socialdemokraterne, der har ideer til, hvordan vi kan bruge flere penge. Det har vi andre også. Men vi har til gengæld også den økonomiske realisme, der skal til for at drive troværdig lokalpolitik. Det er ikke kun på socialdemokrater, det gør ondt, når der skal reduceres på nogle serviceområder, det gør det også på vi andre. Vi påtager os blot det ansvar, det er at være lokalpolitiker. Og det på trods af, at beskyldningerne om det ene og det andet fyger om ørerne på én. Og det bare fordi vi i modsætning til andre forholder os til den økonomiske virkelighed. Det skal være mit håb, at Socialdemokraternes nye frontfigurer vil tillade byrådsgruppen at vende tilbage til tidligere tiders realisme og ansvarlighed. Af Kim Bennike, Solsortevej 2, Tranum, formand for Børne- og kultur- udvalget i Jammerbugt Kommune