Referatforbud

Referatforbud kan nedlægges efter §30 i retsplejeloven: "Retten kan i straffesager forbyde offentlig gengivelse af forhandlingen, 1) når en sigtet (tiltalt) er under 18 år, 2) når offentlig gengivelse må antages at bringe nogens sikkerhed i fare, 3) når offentlig gengivelse kan skade sagens oplysning, eller 4) når offentlig gengivelse vil udsætte nogen for en unødvendig krænkelse.