Reform af skolen udskudt

Politikerne vil ikke risikere fejlagtig beslutning om specialundervisning.

Ifølge oplægget fra en embedsmandsgruppe skulle flexklasserne på Østre Skole nedlægges over en periode på tre år, men politikerne er endnu ikke parate til at tage beslutningen om at reformere folkeskolen i relation til specialundervisningen. Foto: Ol

Ifølge oplægget fra en embedsmandsgruppe skulle flexklasserne på Østre Skole nedlægges over en periode på tre år, men politikerne er endnu ikke parate til at tage beslutningen om at reformere folkeskolen i relation til specialundervisningen. Foto: Ol

Børne- og familieudvalget under Thisted Byråd skulle tirsdag tage stilling til et oplæg fra et embedsmandsudvalg om at ændre på specialundervisningen i Thisted Kommunes folkeskoler - med det formål, at flere børn i fremtiden kan være i en almindelig klasse frem for at komme i et specialtilbud. Men de fem politikere følte sig ikke ordentligt klædt på til at afgøre den sag endnu. - Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at undgå en forkert beslutning, siger Mogens Kruse (SF), der er formand for børne- og familieudvalget (BFU). Såvel Mogens Kruse som de øvrige medlemmer af BFU afleverede i går en række spørgsmål, som de ønsker belyst inden det næste møde 17. januar 2012. - Vi vil ikke risikere at genere nogle børn ved at skulle lave om på deres skolegang flere gange. Vi vil være sikre på at tage de hensyn, der skal til, siger Mogens Kruse. Helt afgørende for samtlige udvalgsmedlemmer er, at der skal udarbejdes en målsætning for omorganiseringen af specialundervisningen, før beslutningen kan tages. Det skal afklares, hvad man vil opnå? - Jeg sætter mig jo heller ikke ind i bilen, før jeg ved, hvor jeg skal hen, lyder det illustrativt fra Mogens Kruse til den side af sagen. Han siger, at alle medlemmer af udvalget er enige i, at der er behov for en reform - at der skal tænkes nyt i relation til specialundervisningen i Thisted Kommune. Dels fordi udgifterne til specialundervisning er galopperende, dels fordi folkeskolen ideelt set - med formandens ord - har plads til alle de elever, der går i den. - Der er ingen elever, der skal skilles ud, med mindre det er dybt nødvendigt, siger Mogens Kruse.