Reform bør ikke hastes igennem

Små kommuner er sårbare på enkelte områder, siger Eva Rytter (S)

AABYBRO:- En ny struktur for kommunerne er saftsusemig en vigtig beslutning for borgerne, siger Eva Rytter, formand for den socialdemokratiske byrådsgruppe i Aabybro. - Derfor skal de inddrages mest muligt, og det er ustyrligt vigtigt, at der bliver meget tid til at debattere. Der er ingen grund til at haste en beslutning igennem, siger Eva Rytter. Forudser en ny skolestruktur Hun mener, at større kommuner vil få stor betydning for de mindre lokalsamfund, og det meget vel kan få en negativ indflydelse. -Med større kommuner vil der helt sikkert komme en ny skolestruktur, da det er for dyrt at have skoler i alle små samfund.Det giver grund til bekymring, og uden skoler får de små samfund svært ved at trække nye borgere til, siger hun. Omvendt mener hun, at opgavefordelingen mellem kommune og amt bestemmer kommune-størrelsen. - I Aabybro Kommune har der været nogle områder, hvor kommunen ikke har været stor nok og manglet faglig dygtighed og har været for sårbar, fordi der sidder meget få medarbejdere med opgaverne. Derfor har det været nødvendigt at samarbejde på tværs af kommunerne, for eksempel indenfor sociapsykiatrien i Jammerbugten.Og det har betydet en service af høj kvalitet for brugerne, siger Eva Rytter. Hun går ind for, at amterne bevares. -Og det er indlysende, at vi først skal finde ud af, hvilke opgaver kommunerne skal løse, og så derefter tale om deres størrelse, siger hun. Eksempelvis skal kommunerne vokse, hvis de skal overtage opgaverne indenfor børne- og unge med særlige behov fra amterne. Jammerbugtkommune uden Fjerritslev Alt tyder på, at reformen kommer, og i givet fald finder Eva Rytter det naturligt at blive smedet sammen med Brovst og Pandrup kommuner. - I Aabybro er mange orienteret mod Aalborg, men hvis vi bliver lagt under Aalborg, kan vi blive et yderområde, og det er ikke altid sjovt at være yderområde i en stor kommune, siger hun. Desuden finder hun ingen naturlige bindinger til hverken Fjerritslev eller Brønderslev, hvorfor et samarbejde med disse kommuner ikke ligger i kortene.