Lokalpolitik

Reform giver jongleren med flere milliarder

Mange medarbejdere og store bevillinger flyttes rundt

NORDJYLLAND:Flere tusinde medarbejde ved amtet og i de nordjyske kommuner bliver berørt af den forestående kommunalreform. En lang række serviceopgaver skal løses i ny rammer, og det betyder, at der flyttes rundt på milliarder af kroner. En række opgaver skal flytte fra amtet ud i kommunerne, og uden de store problemer er nogle områder allerede lagt ud. Fordelingen af en række aktiver står dog tilbage. I kroner er det et par milliarder, der skal fordeles på kommunerne og staten. - Det ligger fast, hvordan midlerne skal fordeles, og der er lavet en nøgle for fordelingen af amtets midler mellem region, stat og kommuner. Men nogle ting må vente med at blive endeligt fastlagt, siger Nordjyllands Amts økonomidirektør, Anders Boje. Fordelingen af amtets aktiver skal ske med 74 procent til den ny region, 15 procent til kommunerne og 11 procent til staten. Den store aftager af de midler, der går til kommunerne, bliver Aalborg, der står til at få mere end fem procent af boet efter Nordjyllands Amt. Noget at det, der giver usikkerhed, er spørgsmålet om de opgaver, som kommunerne kan vælge at overtage, men som de ikke har pligt til at gå i gang med. Det drejer sig især om en række specialinstitutioner inden for det sociale område. Afklaringen af de økonomiske mellemværender sker over flere omgange, således at der i 2007 kommer en efterregulering. Et stort debatemne har øvrigt været amtsvejene, der skal fordeles mellem stat og kommune. Reelt er de ca. seks milliarder kroner værd, men i regnestykket i forhold til stat og kommuner er de sat til et nul.