Lokalpolitik

Reform kan bremse samarbejde om fjord

Allerede til sommer overtager staten ansvaret for vandområderne

NORDJYLLAND:Gennem længere tid har Nordjyllands Amt søgt at få et samarbejde med Viborg og Ringkøbing amter om en fælles holdning til, hvilke miljøkrav der skal stilles især til landbrug i områder op til Limfjorden. Men holdningerne er forskellige, og med strukturreformen er det et spørgsmål, om de tre amter overhovedet kan nå et resultat, inden staten i forbindelse med strukturreformen overtager det såkaldte vandrammeområdet. Faktisk er der i det lovforslag, som miljøministeren netop har haft til høring, lagt op til, at staten allerede 1. august i år skal overtage ansvaret for vandområdet. Miljøminister Conni Hedegaard (K) lægger dog i sit forslag op til, at opgaverne - efter at staten 1. juli i år bliver vanddistriktsmyndighed - i perioden frem til 1. januar 2007 bliver løst med bistand fra amterne. Formanden for amtets udvalg for teknik og miljø Niels Kristian Kirketerp (V) forudser, at når amterne ikke til enighed om en fælles administrationspraksis, så bliver linjen efter 1. august fastlagt af staten. Diskussionen drejer sig om de særlige miljøredegørelser - VVM-redegørelser - og fælles krav til udledning af bl.a. kvælstof i Limfjorden. Niels Kristian Kirketerp erkender, at det ikke er særligt motiverende for arbejdet at vide, at staten om få måneder overtager området. Han nævner, at det også er med i overvejelserne, hvor meget det kan betale sig at investere i indsatsen. Det bekymrer ikke Niels Kristian Kirketerp så meget, at det måske trækker ud med at få skabt et fælles administrationsgrundlag. - Vi vil prøve at nå til enighed med Viborg og Ringkøbing amter om nogle fællesnævnere for, hvad Limfjorden kan tåle. Det, at tiden går, bekymrer mig på grund af de landmænd, der er berørt. Af hensyn til deres retsikkerhed mener jeg, at det er vigtigt med en fælles praksis. Miljøet er jeg ikke så bange for. Vi er allerede i Nordjylland meget restriktrive, så miljøet skal nok klare sig, mener Niels Kristian Kirketerp. Mellem de tre amter er der også politiske forskelle. I Ringkøbing Amt er der er klart borgerligt flertal, og hos det nordjyske SF-amtsrådsmedlem Thomas Krog er der en klar vurdering af, at Ringkøbing Amt trækker en anden vej end Nordjyllands Amt. - Drøftelserne med de andre amter har stået på i halvandet år, og jeg mener ikke, at vi er nået et skridt videre. Derfor mener jeg, at Nordjylland skal fastlægge sin egen praksis, siger Thomas Krog. Næstformanden i amtets udvalg for teknik og miljø Henrik Ringbæk Madsen (S) lægger derimod stor vægt på forhandlingerne med Viborg og Ringkøbing amter. - Jeg mener, at vi skal fortsætte arbejdet uafhængigt af, hvad der står i lovforslaget. Vi ved jo ikke om loven vedtages. Der kan komme en ny regering, der ændrer ved opgavefordelingen, eller der sker måske det, at der under behandlingen af lovforslagene bliver opnået politisk enighed om ændringer. Efter min opfattelse skal vi køre videre som om intet var sket, siger Henrik Ringbæk Madsen. Da amtsrådet i sidste uge godkendte administrationspraksis for de såkaldte VVM-screeninger, blev der tale om et forlig mellem flertallet af Socialdemokraterne og den borgerlige side af amtsrådsalen. Der forlig er blevet kritiseret af nogle af Henrik Ringbæk Madsens partifælller samt af SF og radikale. - En alt for stram politik på området kunne lægge gift ud for samarbejdet med de andre amter, siger Henrik Ringbæk Madsen.