Gymnasiale uddannelser

Reform kan få ældre lærere til at gå på pension

500 ledige gymnasiejob i Nordjylland i de kommende 10 år

NORDJYLLAND:Indførelsen af den nye gymnasiereform fra august 2005 kan betyde en lærerflugt fra de nordjyske gymnasier og besvær med at skaffe tilstrækkeligt mange nye lærere. Den nordjyske gymnasielærer er nemlig blevet en anelse grå i toppen. 57 pct. eller 423 af lærerne er fyldt 50. I løbet af de kommende 10 år skal der ansættes 500 nye, dels fordi de gamle går på pension, dels fordi der ventes at komme flere elever i gymnasiet. Bekymringen går på, hvor man skal finde de nye. Det er ikke noget ukendt fænomen, at den nordjyske landsdel kan have svært ved at tiltrække højt uddannet arbejdskraft. Det viser sig allerede nu inden for gymnasiefronten, at det er sværere inden for nogle fag end inden for andre. Primært de naturvidenskabelige fag har svært ved at tiltrække kandidater til gymnasierne, der ligger længst nord og vest i amtet Med udgangen af 2002 var der ansat 740 lærere, årsvikarer medregnet, ved landsdelens 12 gymnasier. Det usikre spørgsmål er nu, om 300 af lærere vælger at gå af op til reformindførelsen fra august 2005. Amtets undervisnings- og kulturudvalg har netop besluttet sig for at nedsætte en arbejdsgruppe til at tage bestik af situationen. Gruppen skal bestå af repræsentanter for Arbejdsmarkedsrådet, Aalborg Universitet, Gymnasieskolernes Lærerforening, rektorkredsen og forvaltningen. - Mange ubekendte elementer er i spil, siger formanden for amtets undervisnings- og kulturudvalg, Gunhild Bach Nielsen. Udover et forventet stigende elevtal og en ny reform er der også en ny pædagogikumordning at forholde sig til. Som det ser ud i dag, vil en femtedel af samtlige lærere være over 60 år i løbet af et år eller to, men der tegner sig ikke noget ensartet billede af situationen. Tre gymnasier adskiller sig imidlertid ved en markant aldersgruppe på over de 60 år. Det er Fjerritslev Gymnasium med 20 pct., Hasseris Gymnasium med 19 pct. og Vesthimmerlands Gymnasium med 18 pct. I den anden ende af skalaen findes Dronninglund Gymnasium med 2 pct. og Hobro Gymnasium med 6 pct.