Lokalpolitik

Reform splitter amtspolitikere

Grupper overvejer mindretalsudtalelser om strukturreform

NORDJYLLAND:Den fremtidige håndtering af miljøopgaver og specialundervisning er et par af de punkter, der for alvor kan splitte amtspolitikerne, når de straks i det ny år skal drøfte, hvordan amtsrådet stiller sig den stribe af lovforslag, som regering har fremsat vedrørende strukturreformen. Resultatet kan blive, at på nogle punkter vedtager et flertal i amtsrådet et svar, som sendes til regeringen. Med flertallets svar kan der så eventuelt sendes en eller flere kommentarer fra mindretallet i amtsrådet. Socialdemokraterne, SF, radikale og Knud Størup fra Amtslisten har på flere punkter udtrykt stærk kritik af dele af strukturreformen, og de fire grupper råder over et flertal i amtsrådet. Blandt amtspolitikere peges der dog på, at de enkelte punkter måske kan splitte de enkelte partier. De enkelte amtsudvalg har i perioden op til jul drøftet udspillet til strukturreform, og på det ny års første hverdag - mandag 3. januar - mødes amtsrådet ekstraordinært for at drøftet et høringssvar. Umidelbart inden amtsrådsmødet drøftet amtets økonomiudvalg kommentarerne fra de øvrige udvalg. - Jeg tror, at der er nogle punkter, vi kan blive enige om, men der vil også være områder, hvor der i amtsrådet er forskellig holdning. Og jeg tror er der vil være unighed om, hvor hensigtsmæssig reformen generelt er. Det gælder spørgsmålet om, hvorvidt reformen som helhed vil skabe et bedre Danmark, siger amtsborgmester Orla Hav (S) ? Han nævner, at der i opgavefordelingen mellem de ny regioner og kommunerne vil være uenighed. Det gælder udpræget undervisning- og kulturområdet samt scial- og pykiatriområdet. - Generelt mener jeg, at reformen vil give problemer med nærdemokratiet. De kan blive sværere for borgerne at gennemskue tingene, og det vil blive vanskeligere at varetage de regionale opgaver, frygter Orla Hav. Venstre-medlemmet af amtets økonomiudvalg Birgitte Josefsen er helt enig i, at der er områder, som vil splitte. - Der er jo også miljøområdet, som kan give uenighed. Her mener mange socialdemokrater, at flere miljøopgaver burde ligge i regionerne. Jeg har jo også i undervisnings- og kulturudvalget kunnet se, at man der bl.a. har diskuteret specialundervisning. Her mener jeg sagtens, at det kan lade sig gøre at overføre den opgave til kommunerne. Vi har jo set andre steder, at det kan fungere, siger Birgitte Josefsen.