Lokalpolitik

Reform tynger offentligt ansatte

Kommunalreformen og hele omlægningen af den offentlige sektor er en alvorlig belastning for de offentligt ansatte.

En endnu ikke offentliggjort rapport fra Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) viser, at 54 procent af medlemmerne har en negativ eller meget negativ oplevelse af reformens påvirkning af arbejdsmiljøet, på deres arbejdsplads. Især de ansatte i stat og amter har svært ved at håndtere de store omvæltninger, kommunalreformen fører med sig. Hos de statsansatte er det 88 procent, mens det for de amtsligt ansatte er 78 procent, der har en negativ eller meget negativ oplevelse af reformens påvirkning på deres arbejdsmiljø. - Det er ikke overraskende, at den store usikkerhed om de offentlige medarbejderes fremtid påvirker arbejdsmiljøet meget negativt, lyder det i en kommentar fra Søren Burcharth, formand for DJØFs Overenskomstforening, med over 16.000 medlemmer. Han er ikke i tvivl om konsekvensen af det pres de offentligt ansatte lider under. - Vores medlemmer bliver typisk syge af stress og et dårligt psykisk arbejdsmiljø, siger han. Det rejser spørgsmålet om kommunalreformens betydning for sygefraværet i den offentlige sektor. Men spørgsmålet er svært at besvare, fordi der ikke eksisterer et centralt register over sygefravær. Registret er på vej, men kan først tages i brug sidst på året, og de seneste tal vil være fra 2005. Det er et problem i forhold til den aktuelle reform, mener Søren Burcharth. - Vi risikerer, at sygefraværet gøres til et individuelt tabuiseret problem. Derfor er vi er nødt til at have et dokumenteret grundlag for at kunne gøre noget ved det. Det synspunkt bakkes op af Inger Bolwinkel, der er forbundssekretær i Fag og Arbejde (FOA). - Det har været en stor mangel i mange år. Det er et problem, at man ikke kan samkøre registrene og se, hvordan det ser ud på landsplan. Så kunne man yde en samlet indsats, siger hun. I Kommunernes Landsforening glæder de sig over, at det overhovedet er lykkes at blive en enige om et nationalt register. - Det har været en lang proces at få skabt en fælles standard for hele det danske arbejdsmarked, men nu ruller bolden omsider, siger chefkonsulent Frank Hedegaard, og påpeger, at de problemer, kommunalreformen skaber, som udgangspunkt skal opdages og behandles, hvor de opstår. - Det skulle gerne være sådan, at man ude lokalt har en fornemmelse af, hvis der er noget galt og gør noget ved det. Mange kommuner fører fraværsstatistik og kan på den måde se, hvis det går galt.