Reformstop sikrer ikke fremtidens velfærd

SKATTEREFORM M.M.: Det Radikale Venstre ønsker at prioritere sikringen af velfærden i fremtiden. Vi skal have et velfærdssamfund, som er holdbart både i en international verden med åbne grænser og i en fremtid med store udfordringer for velfærden. Vi foreslår en reform af vores skattesystem, så ingen betaler mere end 42 pct. i skat af arbejdsindkomst. I dag skal man tjene 900 kr. for at kunne give en håndværker 100 kr. i hånden efter skat. Med en maksimal skat på ca. 42 pct. vil man kun skulle tjene 300 kr. for at give håndværkeren 100 kr. Det vil stort set fjerne den økonomiske begrundelse for sort arbejde, åbne op for et stort antal nye jobmuligheder og dermed sænke arbejdsløsheden. Vi foreslår obligatorisk medlemskab af en a-kasse. Enhver arbejdsduelig bør have pligt til at forsikre sig mod indkomsttab ved ledighed, så samfundet ikke står alene med byrden. Udover den obligatoriske arbejdsløshedsforsikring hilser vi private initiativer til tillægsforsikringer velkomne. Vi foreslår at forenkle regler for dagpenge, som fremover skal beregnes på baggrund af sidste års arbejdsindkomst. Til gengæld skal dagpengene starte på et højere niveau - mod til gengæld at lade ydelsen falde med 10 pct. om året efterfølgende. Omlægningen skal være provenuneutral. Der er tale om et forslag til forenkling, ikke til besparelser. Endelig vil vi indføre en barselsfond. Vi ønsker størst mulig ligestilling mellem kønnene, og det er urimeligt, at f.eks. frisørerne betaler 15 gange så meget til deres barselsfond som industrien. Der skal være solidaritet mellem kønnene. Radikale foreslår en model, hvor den centrale barsels-fond dækker 90 pct. af lønnen (dog max 300.000 kr.) i de første seks måneder. Derudover skal sikres, at der indbetales pensionsbidrag i barselsperioden.