Frederikshavn

Refusion må vente

Teknisk Udvalg slår nu fast, at refusion af vandspil ikke kan gives i det indeværende år. En forbruger har ellers søgt om refusion som følge af sprængte vandrør i år, men teknisk udvalg slår fast, at refusion kun kan gives ved såkaldt konstanteret spild. Det vil sige, at forbrugeren skal afvente sin årsaflæsning af vand før refusion kan komme på tale.