EMNER

Regel bør ind i dansk lov

HJEMSENDELSER:Det kom for nylig frem, i en hollandsk sag om et irakisk ægtepar, at der i det europæiske flygtningedefinitionsdirektiv åbnes for mere vidtgående beskyttelse. Det betyder, at ikke kun personlig forfølgelse, men også truslen om at blive offer for vilkårlig vold kan forhindre tilbagesendelse. Dette er i dansk sammenhæng et meget vigtig emne, da de irakere, Danmark selv sender hjem, ofte ikke er direkte personligt forfulgt, men derimod på flugt fra en voldelig krig, som Danmark selv er en del af. Det er uansvarligt, at Danmark har valgt at deltage i krigen i Irak, men ikke kan finde ud af at tage hånd om de flygtninge, den skaber. Den danske regering skulle derfor, hvis det stod til mig, på trods af, at flygtningedefinitionsdirektivet er omfattet af de danske forbehold, implementere denne vidtgående beskyttelse i dansk lovgivning og vise ansvarlighed.