Regering bør pudse profil af

Et gammelt ord siger, at den, man elsker, tugter man.

Flemming Jansen

Flemming Jansen

Jeg ved ikke, om man ligefrem kan elske en regering, men ét ligger helt fast, nemlig at er man en frihedselskende borger, for hvem ansvar, personlig frihed og individets værdighed stadigvæk betyder noget, så er alternativet til den nuværende regering skræmmende for ikke at sige direkte uhyggeligt. Derfor vil jeg selvfølgelig til enhver tid foretrække og anbefale, at VK-regeringen fortsætter efter et kommende valg. Det betyder imidlertid ikke, at den nødvendigvis lever op til det, man som borgerlig liberal vælger kan forvente af den. Det gør den i flere sammenhænge faktisk slet ikke, selv om det gør ondt at sige det! Især tre forhold springer i øjnene. Folketingets formand, Thor Pedersen (V), slår i en udtalelse til en landsdækkende avis fast, at klimadebatten er blevet fundamentalistisk, hvilket han har helt ret i. Forskere, der mener noget andet end det, der lige nu er politisk korrekt, får ikke lov at komme til orde, ligesom skeptikere over en bred front stemples som uansvarlige ”klimafornægtere”, der blæser højt og flot på klodens fremtid. Første spørgsmål lyder derfor helt naturligt: Hvorfor spænder en borgerlig regering sig for en fundamentalistisk vogn, der med alle midler søger at undertrykke en fri debat og mistænkeliggør enhver form for kritisk og selvstændig stillingtagen? Måske gjorde Connie Hedegaard i virkeligheden mere gavn, hvis hun hjalp med at rydde sne i et dybfrossent Europa? Det andet forhold har med skat at gøre. Ikke nok med at Danmark trods nogle marginale skattelettelser fremdeles har verdens højeste skattetryk. En liberal skatteminister pålægger nu skatteyderne at betale renter af en restskat, som de end ikke kender størrelsen af eller har modtaget en opgørelse over. Hvis et privat firma agerede sådan, ville det være klart ulovligt. Renter af en eventuel restskat beregnes nu fra 1. januar, selv om man først modtager sin slutopgørelse for 2009 hen på foråret. Ville du bruge eksempelvis en håndværker, der lagde renter på regningen, inden du overhovedet havde modtaget den? Nej, selvfølgelig ikke! – Det er et skandaløst og et direkte amoralsk overgreb mod den enkelte borger, og kniven føres af en såkaldt liberal skatteminister. Det er – med et ordret citat fra samme landsdækkende avis – direkte uartigt! Søvndal kunne ikke have gjort det bedre, hvis han havde været skatteminister … Endelig er der et tredje forhold, som får mange borgerligt liberale hjerter til at bløde. Det er den lov, der er vedtaget om, at forældre skal tvangsindlægges til at betale for kommunale madpakker til deres børn, selv om de selv ønsker at klare denne helt naturlige forældreopgave. Tænk sig, at forældre i et frit land skal trygle myndighederne om at få lov til selv at tage ansvaret for deres egne børns madpakker. En sådan tvangskollektivisme har man ikke set siden, det gamle Sovjetunionen havde sin storhedstid. Hvad er det for borgerligt liberale politikere, der kan finde på at hoppe på den galej? Borgerligt sindede vælgere har ikke andre muligheder end at stemme på de såkaldt borgerlige partier – og det gør vi så, fordi det erklærede røde alternativ er endnu værre. Men kære regering: Så se for pokker da at besinde jer på det politiske idégrundlag, I er valgt på! Salig Viggo Hørup sagde engang, at man skulle dele sig efter anskuelser. Hvis vi er derhenne, hvor V og K i realiteten blot kan udvide regeringen og invitere S og SF med for at få alt fuldbragt, så har folkestyret fået det endelige dødsstød – og Danmark som fri selvstændig nation med et frit og ansvarligt folk, der kan tage vare på sig selv, er gået samme vej.