Regering fifler med folkepension

Regeringen fifler igen med folkepensionen. I den nye finanslov pålægger pensionisterne at betale flere afgifter - uden at kompensere for disse.

Fødevarepriserne er steget med 12 pct. de seneste 12 måneder, hvilket gør det svært for mange pensionister at få pensionen til at hænge sammen. Vi skal herfor anmode det parti, som støtter folkepensionisternes kamp for bedre vilkår at fremsætte følgende beslutningsforslag i Folketingssalen: Folketinget pålægger regeringen at fremsætte et lovforslag i den kommende folketingssamling, hvor individuelle danske folkepensionister, der har været danske statsborgere i 67 år, får tildelt en skattefri folkepension på 13.000 kr. pr. måned. Begrundelse: Danske statsborgere igennem 67 år eller mere har via deres skat betalt til folkepensionen. Tidligere var det tydeligt, at man betalte to pct. som et særligt bidrag til den kommende folkepension. Det har ikke ændret sig, selvom man gik over til "kildeskat", hvor selvangivelsen som bekendt ifølge Socialdemokraterne skulle havne i en skraldespand. Senere kom der en tvangsopsparing i en periode på ca. 10 år til den "sociale pensionsfond". Formuen på flere hundrede mia. kr. er parkeret i Nationalbanken. Senere upassende fiflerier med takstreguleringen har øget opsparingen til folkepensionisterne. Ved at udbetale et skattefrit beløb på kr. 13.000,00 pr. måned til danske folkepensionister, der har været danske statsborgere i 67 år, vil gøre de fleste selvhjulpne, og der vil blive offentlige besparelser. Danske folkepensionister slipper for at stå med hatten i hånden, når de anmoder om tilskud til nødvendige fornødenheder. En tilskudsordning der kun er lavet for at beskæftige flest mulige ansatte i den offentlige sektor. Senere tilkomne danske statsborgere bør få udbetalt to pct. forrentet af den skat, de har indtjent på det danske arbejdsmarked, hvilket ikke indebærer to pct. af offentlige ydelser. De ældre har skabt det samfund, vi nyder godt af i dag, og det er på tide, at man danner et ældreministerium, der kan varetage de ældres interesser.