Regering forringer sundhedsvæsen

Det fremgår af regeringens finanslov, at der gives 770 mio. kr. mere til sundhedsvæsenet i 2012 og 750 mio. kr. mere i 2013. Størstedelen af disse penge går til særområder som psykiatri og fertilitetsbehandling, og der er ikke flere penge til medicinsk og kirurgisk behandling.

Samtidig afskaffes fradraget for de private sundhedsforsikringer. Dvs. at mennesker, der har en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring skal beskattes af dette gode. Det giver en merindtægt i statskassen på 500 mio. kr., hvilket svarer til, at der årligt betales ca. 1 mia. kr. for private sundhedsforsikringer. Mange mennesker vil derfor overveje, om de har råd til en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring, med det resultat, at der bliver øget pres på de medicinske og kirurgiske afdelinger på de offentlige sygehuse. Dermed stiger ventelisterne med det resultat, at flere vil benytte sig af ventetidsgarantien og lade sig behandle på et privathospital for det offentliges regning. Resultatet af regeringens besparelse kan derfor meget vel blive, at der må fyres ansatte i det offentlige sundhedsvæsen. Heldigvis sker dette næppe, idet den nye regering har bebudet, at der skal ske forringelser af ventetidsgarantien. Det bliver således de medicinske og kirurgiske patienter, der kommer til at betale prisen for regeringens besparelse. Her vil det navnlig være de svageste patienter, som vil blive skubbet til side, fordi de er de dyreste at behandle og de sværeste at helbrede. Så måske er det derfor, at regeringen har afsat 121 mio. kr. i 2011 og 95 mio. kr. i 2012 til sundhed og forebyggelse for de svageste grupper. Men det hjælper jo ikke dem, som bliver skubbet længere ned på ventelisterne, fordi regeringen har set sig gal på privathospitalerne.