EMNER

Regering har ikke fortalt hele sandheden

ARBEJDE:Da Danish Crown meddelte, at de ville lukke slagteriet i Hjørring, var både Mogens Lykketoft og Fogh Rasmussen i Hjørring for at fortælle hvilke indsatser, man var klar til at stille til rådighed for de fyrede slagteriarbejdere. Lykketoft kunne fortælle, at Socialdemokraterne ville afsætte 100 mio. kr. i en landsdækkende varslingspulje, som kunne bruges til særlige initiativer. Statsministeren ville to timer senere ikke stå tilbage for dette tilbud og troede åbenbart han var til auktion, for han ville afsætte 200 mio. kr. EU MÅL2 midler bare til Nordjyllan Fup: Hjørring er ikke et MÅL2-område, hvorfor der ikke kan bruges MÅL2-midler til Hjørring. Fakta: Socialdemokraterne fremsatte 8. december forslag i folketinget til oprettelse af den omtalte varslingspulje. Regeringen stemte forslaget ned. Det er en fortsættelse af regeringens hidtidige overbudspolitik, hvor man lover alverdens grønne skove, men når det kommer til praktisk handling svigter de totalt. Det gælder også uddannelsesområdet, hvor man kæmper en indædt kamp for at forhindre at dokumentationen for omfattende nedskæringer på uddannelsesområdet bliver offentliggjort forud for valget. Den dokumentation der beviser, at der i dag bruges væsentlig færre penge på folkeskolen og ungdomsuddannelserne, end da man overtog regeringsansvaret. Regeringen lyver ikke, men fortæller heller ikke sandheden.