Regering har mistet overblikket

Man skal aldrig hovere over en politisk sejr.

Alligevel vil jeg sammen med titusinder af borgere glæde mig over betalingsringens fald. Ringen var ikke løsningen på de trafikale udfordringer i hovedstadsområdet. Herunder den midlertidige trængsel i disse år som følge af omfattende anlægsarbejder i Københavns gader. Til gengæld ville ringen medføre en kollektiv afstraffelse af pendlere, der har hårdt brug for bilen for at passe deres daglige arbejde. Ringen er stendød, og nu kan vi heldigvis bruge politikernes og embedsværkets tid og kræfter på noget mere konstruktivt. For at redde SF's ansigt i den pinlige sag vil regeringen nu satse på en "Operation Befri Villy", der består af følgende hovedelementer: 1. Der snuppes 1 milliard kr. ekstra fra bilisterne om året i afgifter for at føre dem over i den kollektive trafik. 2. Der bruges en halv milliard om året til sænkning af billetpriserne i den kollektive trafik. 3. Der bruges en halv milliard kr. om året til investeringer i bedre kollektiv trafik. 4. Der nedsættes en trængselskommissionen, der i august 2013 skal fremlægge forslag til løsning af de trafikale udfordringer i hovedstadsområdet. Venstre vil ikke medvirke til denne yderst tvivlsomme operation. For det første er det vores klare opfattelse, at danske bilister betaler rigeligt til samfundet i forvejen. Faktisk har Danmark en kedelig verdensrekord i bilafgifter. Vi er med på en fornuftig omlægning af bilafgifterne i grøn retning, så der samlet set ikke opkræves en krone mere fra bilisterne. Men vi medvirker ikke til at det bliver dyrere at være dansker - og bilist. Desuden vil et sådant ideologisk felttog imod bilisterne bidrage til yderligere skævvridning, idet befolkningen i store dele af vort land er totalt afhængig af bilen. For det andet har Teknologirådet og førende trafikforskere for længst dokumenteret, at sænkning af billetpriser ikke flytter bilpendlere over i busser og tog. Det gør derimod bedre kvalitet og sammenhæng i den kollektive trafik - og det vil Venstre forfølge. Foreløbige beregninger viser, at den halve milliard typisk vil indebære en prissænkning på under 2 kr. pr. rejse. Det taler vist for sig selv. Ikke desto mindre vil den røde regering smide en halv milliard kroner om året ud på en sådan virkningsløs politik. For det tredje er det helt ude i hampen, at regeringen vil nedsætte en "Trængselskommission", der falder sammen med den store strategiske analyse, som alle Folketingets partier undtagen Enhedslisten iværksatte med den store brede trafikaftale fra januar 2009. Vi var dengang - røde som blå partier - enige om at afsætte 25 mio. kr. til at skaffe os et velgennemarbejdet grundlag for en helhedsorienteret løsning på de trafikale udfordringer i hele hovedstadsområdet. Den omfattende strategiske analyse er færdig i efteråret 2013, hvorefter vi har grundlaget for politisk beslutning om målrettede løsninger på kort og lang sigt. Det er både absurd og tragikomisk, at der nu bruges masser af penge og tid på en "Trængselskommission", der kommer fuldstændig på tværs af, hvad de røde partier selv har været med til at sætte i gang. Hvor er respekten for indgåede brede trafikforlig? Alt sammen for at Helle og Villy ikke skal tabe ansigt i kølvandet på farcen og trængslerne omkring betalingsringen. Skatteyderne og bilisterne i hele landet betaler regningen. Den røde regering har simpelthen mistet det transportpolitiske overblik.