EMNER

Regering holder sine løfter

SiD-distriktsekretær Preben Holm kritiserer fejlagtigt regeringen for ikke at holde sine valgløfter (30.1.) Han henviser til, at regeringen efter Preben Holms opfattelse ikke vil give befolkningenskattelettelser. For det første ved P.H. jo ikke, hvad regeringen har tænkt sig, da han jo heldigvis ikke er en del af regeringen. For det andet har regeringen lovet et skattestop, det er overholdt 100 pct., og lovet, at regeringen vil give skattelettelser, hvis der kan skabes et økonomisk råderum hertil. Det vurderes i øjeblikket. Regeringen vil nemlig ikke, og det har statsministeren gjort klart igen og igen, give ufinansierede skattelettelser, som kommende generationer så skal betale. P.H. har simpelthen ikke ret i, at regeringen ikke holder ord. Regeringen har gennemført det ene valgløfte efter det andet: Flere penge til nedbringelse af ventelister, øget barselsorlov, opstramninger på udlændingeområdet, forbedringer i folkeskolen, osv. osv. Det er helt i orden, hvis PH er uenig med regeringen, men at påstå, at regeringen ikke lever op til sine løfter er ukorrekt og mangler grund i virkeligheden. Tina Nedergaard folketingsmedlem (V), Solsbækvej 1, Sæby, Tina.Nedergaard@ft.dk