Regering holder sit løfte

Som følge af den nye finanslov holder regeringen sit løfte til efterskolerne om at rulle besparelserne på støtten til et efterskoleophold tilbage. Dette betyder, at det bliver væsentligt billigere at have et barn på efterskole.

Skolevæsen 26. november 2011 05:00

Da finanslovsforslaget blev fremlagt, udtalte Børne- og undervisningsminister Christine Antorini: Vi ruller besparelserne tilbage, fordi efterskoler er et rigtigt godt tilbud til mange unge. Så mange forældre som muligt skal have mulighed for at sende deres børn på efterskole. Det betyder, at faldet, der er gennemført i elevstøtten for familier i mellemindkomstgruppen, ændres, således at de igen får bedre råd til at sende deres børn på et efterskoleophold. Børne- og undervisningsminister Christine Antorini er glad for at kunne stå i spidsen for håndsrækningen til forældrene og efterskolerne. "Efterskolen er et godt tilbud til mange unge, som kan få udviklet både deres sociale og faglige kompetencer yderligere. Vi ved, at et godt efterskoleophold kan være afgørende for, at den unge kan gennemføre en ungdomsuddannelse." Den nye finanslov hilses naturligvis meget velkommen af efterskolerne. Det er en kendsgerning, at der rundt i hele landet mærkes vigende søgning til efterskolerne. Dette skyldes i høj grad, at støtten til et efterskoleophold ifølge tidligere finanslovsforslag så ud til at falde så meget, at mange forældre formentlig var tilbageholdende med at love deres barn et efterskoleophold. Det er vigtigt, at det er unge fra alle samfundslag, der kommer på efterskole. Det er efterskolernes helt store styrke, at her mødes unge med forskellige baggrunde, vilkår og forudsætninger. På en efterskole skal den handicappede, sportsdrengen og 2. g.'eren møde nydanskeren, guitarspilleren og pigen, der er bedre til at synge end til at skrive dansk stil - ellers kan det være lige meget. Undersøgelser bekræfter, at unge, der har været på efterskoler netop besidder de egenskaber, som erhvervslivet efterspørger: socialt robuste unge, der er motiverede og har lyst til at lære. Det viser sig også, at efterskoleelever i højere grad end andre elever bryder den negative sociale arv. Det er derfor ikke kun efterskolerne og kommende efterskoleelevers forældre, der kan glæde sig over, at det nu bliver billigere at gå på efterskole. Det danske samfund har gavn af unge, der har været på efterskole, og det har regeringen altså valgt at understøtte ved at forbedre elevstøtten til et efterskoleophold.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...