Regering og KL: Luk de små skoler

Skolerne SKAl effektiviseres, siger stram aftale mellem regeringen og KL

FREDERIKSHAVN:Kommunalpolitikerne skal ikke stå skoleret for finansminister Thor Pedersen (V) og resten af regeringen, når/hvis de lukker de små skoler, lægger klasser sammen og underviser flere klasser i store hold. Tværtimod. Folkeskolen SKAL effektiviseres. Regeringen og KL siger det direkte i den nye økonomiaftale: ”Som et led i realiseringen af en nedbringelse af udgiften pr. elev opfordrer regeringen og KL kommunerne til at optimere skolestrukturen”. På alminedlig dansk betyder det: farvel til små enheder og små klasser og goddag til større skoler og flere elever i klasserne. Centralisering - Det er første gang, at et så politisk ømtåleligt emne er formuleret ind i økonomiaftalen mellem regeringen og KL, siger borgmester Erik Sørensen (S). Han er overrasket over, at en Venstreledet regering formulerer sig så konkret om et område, der traditionelt har været meget decentralt. Til gengæld tror borgmesteren ikke, at det bliver nemmere at gennemføre de oftest upopulære beslutninger i kommunerne. - Borgerne er sikkert ligeglade med, at regeringen nu opfordrer til og bakker op om en effektivisering af folkeskolerne. Følelserne og holdningerne er de samme hos forældrene, men det øger måske det politiske mod hos nogle politikere. Pengene er brugt Kommunernes realvækst må i 2005 ikke overstige 0,5 procent, men i virkeligheden er der ikke tale om vækst. - Pengene er brugt på forhånd i kraft af den demografiske udvikling i befolkningen (flere ældre og flere skolebørn, red.), siger Erik Sørensen, der mener, at der er tale om ”den strammeste aftale nogensinde”. Pengene til serviceforbedringer skal kommunerne finde inden for eget område ved rationalisering og omprioritering. - Budgetlægningen bliver en barsk omgang. Vi har den lille fordel, at vi har noget at tage af, men det er selvfølgelig ikke holdbart på lang sigt. På et givet tidspunkt er vi nødt til at forholde os til, hvad vi vil gøre, hvis det fortsat skal hænge sammen. - Intet er helligt. Vi har skattestop, så medmindre vi vil slække på kvaliteten generelt, er vi nødt til at tage hul på en diskussion om strukturen, ikke bare i skolerne med i det hele taget, siger borgmester Erik Sørensen. Kort snor I horisonten venter den ny kommunestruktur, og det vil præge kommunernes budgetter for 2005-2006. Regeringen holder kommunerne i en kort snor, når det gælder anlægsinvesteringer. - Der bliver ikke noget med at bruge kommunekassen på at føre gadelys helt ud til alle gårdene. Men driftssiden er sværere at styre, og hvem kommer til kommunesammenlægningen med en stor medgift i form af en stor kassebeholdning? spørger Erik Sørensen.