Regering svigter sexrådgiverne

HANDLINGSPLAN:Når stueuret slår midnat 31. december, stopper den fire-årige aborthandlingsplan, som siden 1999 år har fokuseret på at nedbringe antallet af provokerede aborter. For 20 mio. kr. fordelt over de fire år har danskerne fået en lang række initiativer og indsatser, som tilsammen har givet det glædelige resultat, at aborttallet sidste år var faldet til 14.967 imod 16.592 i 1998, da planen gik i gang. Men tilsyneladende er det ikke noget, der har gjort særlig stort indtryk på regeringen. I hvert fald ønsker den ikke at forsætte aborthandlingsplanen, så fra 1. januar 2004 er det altså slut med den. Det synes vi i Ungdomsringen er rigtig ærgerligt. Vi har som interesseorganisation for landets fritids- og ungdomsklubber selv været en del af aborthandlingsplanen med vores "Sexualister", som er grupper af unge, der taler med andre unge om kærlighed, sex, prævention, følelser – og alkohol, idet en stor del af de unge faktisk gør sig deres første seksuelle erfaringer i en rus. Vi har en halv snes sexualistgrupper fordelt over hele landet, og det helt særlige ved dem er, at de tager afsæt i deres egne erfaringer og kommer med oplæg, der lægger op til diskussion mellem de unge indbyrdes. De unge sexualister befinder sig på samme sted i livet som modtagergruppen og har dermed de samme problemstillinger inde på livet. De taler samme sprog som modtagergruppen og har derfor større mulighed for at påvirke gruppen end voksne. Undersøgelsen UNG99 dokumenterede, at det netop er hos venner og kammerater, de unge henter deres seksuelle viden. Som en stor og troværdig organisation har Ungdomsringen været garant for både udvikling og kontinuitet i Sexualisterne. Vi stiller krav om uddannelse og efteruddannelse af de unge rådgivere, og vi kræver, at der til hver sexualistgruppe er knyttet en voksen klubmedarbejder, som kan være den decentrale tovholder. Et besøg af en sexualistgruppe indeholder derfor de samme ingredienser, lige meget hvor i landet det foregår. Der er emner på banen som drenges og pigers følelser, kærlighedsbegrebet, præventionsformer, nødprævention og spørgsmålet om abort. Hver gruppe har imellem 10 og 20 besøg hvert år. Det vil altså sige, at der på landsplan hvert år aflægges 150-200 besøg, og med ca. 20 deltagere til hvert arrangement betyder det, at Ungdomsringens Sexualister har fat i 3000-5000 unge om året. Det synes vi faktisk er ret flot, for det er en gruppe, som ingen andre har særlig godt fat i. - Men der er jo seksualvejledning i folkeskolen, vil man måske indvende. Og det er da rigtigt. Men for det første er der meget stor forskel på kvaliteten i seksualundervisningen fra skole til skole. Og for det andet foregår det med en voksen underviser, der ikke har samme mulighed for at nå ind til de unge, som de unge sexualister har. Det koster ca. 300.000 kr. om året at drive "Sexualisterne". Halvdelen af de penge har vi hidtil modtaget via aborthandlingsplanen, mens vi har hoppet fra tue til tue for at sikre resten gennem forskellige puljer. Over de sidste fire år har vi også igennem abothandlingsplanen hvert år modtaget 400.000 kr., som er brugt til kurser for pædagoger og forældre. Det vil altså sige, at vi har haft gang i en tre-trins-raket for at sikre, at vi har fået fat i såvel de unge, som deres forældre og pædagoger. Hvis vi ikke fremover kan regne med de beløb, så kan vi stå i den situation, at "Sexualisterne" må lukke. Derfor er Ungdomsringen ked af, at regeringen ikke vil fortsætte aborthandlingsplanen. Det er tarveligt over for de unge, det er bekymrende for det fremtidige aborttal, og det er samtidig at kaste de gode erfaringer væk, som de sidste fire år har givet.