Regering vil skære i sundheden

Regeringen har bebudet, at den vil privathospitalerne til livs. Dels ved at fjerne fradragsretten for sundhedsforsikringer, og dels ved at skære i ventetidsgarantien.

Men hvis man fjerner fradragsretten for sundhedsforsikringer, bliver der færre penge til privathospitaler og dermed færre behandlingsmuligheder. Dette kan regeringen naturligvis rette op på ved at tilføre flere midler til det offentlige sundhedsvæsen. Men hvor skal de penge komme fra? Ganske vist får regeringen flere skatteindtægter, hvis den fjerner fradragsretten for sundhedsforsikringer, men det modsvarer jo langt fra det beløb, som indbetales af de sundhedsforsikrede. Derfor vil regeringen være nødt til at spare på andre områder, hvis den vil udbygge det offentlige sygehusvæsen, så det bliver i stand til at løse de opgaver, som i dag løses af privathospitalerne. Hvis man skærer i ventetidsgarantien, betyder det, at patienterne må vente længere og blive mere syge, inden de kommer i behandling. Dermed bliver behandlingen også dyrere, med mindre patienterne dør, inden de kommer under behandling. Man må således konstatere, at fjernelse af fradraget for sundhedsforsikringer vil betyde et ringere sundhedsvæsen, med mindre regeringen er villig til at udbygge det offentlige hospitalsvæsen på bekostning af andre offentlige sektorer. Tilsvarende vil bortfald af ventetidsgarantierne medføre betyde længere ventetider, mindre sundhed og større behandlingsudgifter pr. patient.