Regeringen er stadig for optimistisk

Selvom regeringen har nedjusteret økonomien, er forventningerne stadig for høje.

En langsom erkendelse. Sådan betegner eksperter regeringens økonomiske redegørelse, som finansminister Thor Pedersen (V) offentliggjorde i går. Her er den altid positive retorik omkring den danske økonomi afløst af nedjusterede forventninger. Således er væksten vurderet til kun at være 1,6 procent i 2003 stedet for 1,8 for et halvt år siden, der bliver ikke afdraget på statsgælden og ledigheden er stadig stigende. Det sidste mener finansministeren dog vil vende allerede til næste år, hvor han skønner, at ledigheden vil falde fra 163.000 til 155.000 årsværk. Det skøn er alt for optimistisk mener Økonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Jakob Legård Jakobsen. - Den økonomiske vækst er ikke kraftig nok til at sikre så kraftigt et fald i ledigheden, siger han. Det bakkes op af professor i økonomi på Århus Universitet, Claus Vastrup, som i det hele taget mener, at regeringen har udlagt økonomien lidt for positivt. - Jeg kan ikke på nuværende tidspunkt se, hvor den kraftige stigning i aktiviteten skal komme fra. Det bliver ikke fra de internationale konjunkturer, og der er intet i dansk økonomi, der tyder på det. Særligt tilbageslaget i Tyskland er større og kraftigere, end man tidligere har antaget, og det tror jeg ikke er fuldt indarbejdet i prognosen, siger Claus Vastrup. Positiv erkendelse På trods af de lidt for optimistiske udsigter, ser han det dog som et positivt signal, at regeringen både har revideretsin prognose og finanspolitik i forhold til, hvad de tidligere har sagt. Claus Vastrup er også glad for, at regeringen vil lempe finanspolitikken lidt i 2003 ved at fremrykke investeringer.Det samme er socialdemokratiets skatteordfører Jakob Buksti, der ser det som en erkendelse af, at det ikke går som godt med økonomien, som regeringen hidtil har påstået. - Det må være en tilståelsessag i retning af, at den økonomiske og beskæftigelsesmæssige udvikling tegner mørkere, end man hidtil har sagt. Vi har hele tiden ment, at udsigterne er dystre, så vi vil følge det her med interesse, siger han. Også hos regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, er der glæde over, at regeringen langt om længe har taget skridt til handling. - Vi har set med stor bekymring på den stigende ledighed. Man skal passe på ikke at tale en krise frem, men det er en kendsgerning, at der har været en afmatning i privatforbruget, der har gjort at lavkonjunkturerne rammer hårdere, siger han. Statsminister Anders Fogh Rasmussen advarer imod at tegne fremtiden alt for dyster op. - Dansk økonomi er grundlæggende sund og robust. Vi kan se, at der er en pæn vækst i den danske eksport. Det ser ud til, at danske virksomheder har været i stand til at vinde markedsandele, selvom det står lidt sløjt til internationalt, siger han. Anders Fogh Rasmussen nævner tre ting, der især giver ham tro på fremtiden. Meldinger fra udlandet om, at det vil gå bedre allerede fra efteråret 2003, at skattelettelserne træder i kraft fra næste år, hvilket vil skabe et større forbrug, og at det store rentefald for alvor vil slå igennem til næste år. Den udlægning er økonomerne langt hen ad vejen enige i, men det er alt sammen noget, der er behæftet med en vis usikkerhed. Samtidig bygger regeringens prognose for fremtiden på, at så godt som alt skal flaske sig for den danske økonmi. Ledigheden skal falde uden at lønnen stiger. Forbruget skal stige, og renten skal forblive lav uden, at det giver inflation. Samtidig skal væksten i det offentlige forbrug styres meget stramt.