Lokalpolitik

Regeringen har lyttet

Regioner kan uden tidsfrist drive sociale institutioner

NORDJYLLAND:Seks nordjyske amtsinstitutioner for børn og unge med svært omsorgssvigt kan nu drives videre som i dag - hvis vel at mærke de kommende kommuner ønsker det. Det er en af konsekvenserne af, at regeringen på en række felter har ændret sit udspil til ny kommunal struktur. I alt 49 lovforslag blev i går fremsat i det ny folketing, efter at udspillet har været sendt til høring. På det sociale område har regeringen lyttet til nogle af de indvendinger, som amter og handicaporganisationer har haft. - Jeg er tilfreds med, at de har flyttet sig. Men der er stadig alvorlige knaster, siger Knud Simonsen fra Vodskov, der er amtsformand for De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). I det oprindelige regeringsudspil var der lagt op til, at kommunerne skulle overtage en række amtslige institutioner - herunder seks nordjyske med plads til ca. 80 børn - senest efter fire år. Denne tidsfrist er nu pillet ud. Men udgangspunktet er stadig, at institutionerne 1. januar 2007 overdrages til de kommuner, hvor de fysisk ligger, hvis kommunerne ikke vedtager at lade de ny regioner drive dem. Knud Simonsen: - Der er tale om stærkt specialiserede institutioner, hvor det er vigtigt, at man bevarer en høj faglighed. Vi frygter, at fagligheden svækkes, hvis institutionerne fordeles mellem forskellige kommuner. I Nordjylland er det primært den ny Aalborg Kommune, der kunne tænkes at have underlag til at overtage denne type institutioner, hvoraf nogle rent faktisk ligger i Aalborg Kommune. Men amtsformand Knud Simonsen opfordrer Aalborg Kommune til allerede nu klart at sige, at man ikke ønsker at overtage institutionerne, så beboere og personale kan vide sig sikre på at forblive i regionalt regi. Stor forståelse En sådan melding vil Aalborgs nuværende borgmester, Henning G. Jensen (S), dog ikke give. Han pointerer, at beslutningen skal træffes af det ny sammenlægningsråd, som først udpeges 15. november i år, og at én væsentlig faktor - økonomien - fortsat er helt uafklaret. - Min egen holdning er, at Aalborg ikke skal blive et nyt amt. Vi samarbejder gerne med andre kommuner om at løfte forskellige nye opgaver i flok, men vi vil ikke tvinge nogen til at handle i vores butik, siger han. I øjeblikket drøfter et udvalg med repræsentanter for amt og kommuner i Nordjylland, hvem der i fremtiden skal drive en række amtslige institutioner på blandt andet det sociale område. Henning G. Jensen siger, at han har stor forståelse for handicap-organisationernes ønske om at bevare institutionerne i regionalt regi. - Det kræver en særlig ekspertise at drive disse institutioner, og det dur ikke, at de skal overtages af en kommune, hvis begrundelsen ene og alene er, at institutionen tilfældigvis ligger i den pågældende kommune. Derfor må vi i Nordjylland sammen lægge et puslespil, hvor vi tager hensyn til hele regionen og til de særlige krav, det stiller at give denne befolkningsgruppe et ordentligt tilbud, siger han. Amtsdirektør Per Okkels fra Nordjyllands Amt glæder sig over, at tidsfristen på fire år er fjernet, fordi det ville gøre det meget svært at drive institutionerne fornuftigt i regionalt regi med en dødsdom hængende over hovedet. Per Okkels mener imidlertid ligesom DSI's nordjyske formand, at det er altafgørende, at kommunernes ret til suverænt at bestemme, om de vil overtage de pågældende institutioner, fjernes. - Ellers kan der i teorien ske det, at nogle stærke kommuner overtager en del af de amtslige institutioner, hvorefter regionen må tage vare på borgere fra andre kommuner, der er i samme situation. Det vil være dårligt for brugerne og dyrt for borgerne, siger han. 100 amtsjob består En af de andre betænkeligheder, der har været luftet i forbindelse med kommuners overtagelse af amtslige institutioner, er, at kommunerne måske vil ændre institutionerne, så nuværende brugere ikke mere kan benytte dem. Regeringen foreslår nu, at kommuner, der overtager en institution, får pligt til at opretholde dens profil og ekspertise. I udspillet slåes det desuden fast, at en række andre amtslige institutioner i fremtiden skal drives af regionerne og ikke - som først foreslået - af kommunerne. Det drejer sig i Nordjylland om Taleinstituttet, Synsinstituttet og Høreinstituttet. Med denne ændring står det klart, at ca. 100 nordjyske medarbejdere og godt 12.000 årlige brugere fortsat vil høre til i regionalt regi. Af uforklarlige grunde er et særligt teknologicenter, som er knyttet tæt til de tre institutter, ikke i lovteksten nævnt som institutioner, der skal drives af regionen. Et tilsvarende institut i Viborg Amt er til gengæld overført til den ny midtjyske region. Nordjyllands Amt har tidligere gjort opmærksom herpå og vil formentlig på ny gøre det, oplyser kontorchef Bente Brink Nielsen, Nordjyllands Amt.