Regeringen interesseret i at åbne ATP

KØBENHAVN:Regeringen er interesseret i at se på muligheden for at lade pensionssparere flytte deres opsparing ind i ATP, der forvalter lovpligtige pensionsordninger som eksempelvis SP (Den Særlige Pensionsopsparing). Det bekræfter en højtstående embedsmand i Økonomi- og Erhvervsministeriet over for Ritzau. Hidtil har liberaliseringen på pensionsmarkedet handlet om, at det skulle være muligt at flytte penge ud af SP og andre offentlige ordninger. Penge den anden vej får branchen til at slå syv kors for sig. På Finansrådets årsmøde onsdag berørte økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) den politiske debat om, at den enkelte skal kunne flytte pensionspenge ind i ATP - men lagde samtidig vægt på, at det ikke er en løsning uden problemer. - Vi skal være opmærksomme på, at der er en række forskelle mellem ATP og de private pensionsudbydere. ATP er en lovpligtig ordning, der blandt andet som følge heraf er administrativt billig og ikke underlagt samme krav om god skik og pligt til at rådgive kunderne, som gælder for de private. Derfor kan man ikke bare åbne for indskud i ATP. Jeg finder det afgørende, at vi ikke skaber ulige konkurrence, hvilket heller ikke vil være i kundernes interesse, sagde han. ATP er - ud over at være bygget op på lovbestemte midler - karakteriseret ved lave omkostninger. Hvor ATP årligt koster den enkelte pensionssparer 22 kroner eller 0,05 procent af formuen i administration, koster eksempelvis Danica - der er en del af Danske Bank koncernen - 1270 kroner eller 0,72 procent. Det viste en undersøgelse fra ATP fra december 2003 på baggrund af branchens egne tal. Den dyreste i undersøgelsen var Skandia med 1532 kroner eller 1,74 procent. I løbet af 40 år betyder de ekstra administrationsomkostninger i den dyreste ordning en halvering af formuen i forhold til den billigste. På den baggrund er Forbrugerrådet positiv over for en eventuel åbning af ATP. - Det er da en glimrende idé at skyde penge ind der, hvis det kan skabe konkurrence til gavn for brugerne. ATP har lave omkostninger i forhold til resten af branchen, og vi er interesserede i et marked, hvor der konkurreres på de laveste priser, siger økonom i Forbrugerrådet Lotte Aakjær Jensen til Ritzau. Hos ATP synes direktør Lars Rohde, at det er en interessant tanke. Men han lægger vægt på, at det er helt op til politikerne at beslutte, hvad der skal ske med ATP i fremtiden. - ATP er en lovpligtig ordning, hvor arbejdsmarkedets parter udgør den valgte ledelse. Så det er Folketinget og arbejdsmarkedets parter, der beslutter, hvad ATP skal og ikke skal, siger Lars Rohde. Han understreger, at hvis der åbnes op for at kunne investere sin pension frit i ATP, skal det ske på lige konkurrencevilkår med de øvrige i branchen, - Man må sikre sig, at de lovbestemte ordninger og de åbne ordninger holdes pengemæssigt adskilt og drives i lige konkurrence med de kommercielle selskaber, siger ATP-direktøren. Formanden for bankernes interesseorganisation, Danske Banks ordførende direktør Peter Straarup, lagde på årsmødet vægt på, at han opfattede ministerens ord som en afvisning af at åbne for indskud i ATP. Han opfordrede i sin tale politikerne til "simpelthen at demontere ATP og LD" - altså at nedlægge dem med henvisning til, at regeringens tænketank siger, at det offentlige ikke skal drive produktionsvirksomhed. - Både ATP og LD er lovbestemte ordninger, der er oprettet i en fjern fortid som led i konkrete politiske forlig vedrørende arbejdsmarkedet. Det var en tid, hvor den statslige formynderrolle også udstrakte sig til at omfatte pensionsopsparingen. Men i stedet for at følge skriften på væggen, har ATP og LD ambitioner om at kaste ressourcer og kundernes penge ud i direkte konkurrence med den private sektor, sagde han. /ritzau/