Regeringen presser på for flere sommerhuse

Den massive modstand mod flere sommerhuse har ikke fået miljøminister Hans Chr. Schmidt til at opgive sin plan om nye sommerhusudstykninger.

Før jul opgav han ellers at fremsætte sit bebudede lovforslag, der skulle åbne op for nye sommerhusområder langs de danske kyster. Modstanden mod de nye sommerhusområder var ganske enkelt så massiv i både Folketinget og hos miljøorganisationerne, at det bebuede lovforslag blev erstattet af en plan om to små pilotprojekter på henholdsvis Sydfyn og Lolland. Men nu indkalder miljøministeren til pressemøde i dag. Her vil han gøre rede for det nye forslag, som han nu fremsætte i Folketinget. Selv om enkelthederne i det nye lovforslag endnu ikke er offentliggjorte, ligger det fast, at der højst vil blive åbnet op for 8000 nye sommerhusgrunde i hele landet. De nye sommerhusområder kan etableres indenfor den nuværende kystnærhedszone på tre km fra kysten, men ikke indenfor 300-meter strandbeskyttelses-og klitfredningszone. De kommende sommerhusområder skal udelukkende anlægges i tilknytning til nuværende sommerhusudstykninger, idet de nye grunde alle skal udstykkes bag de eksisterende sommerhusgrunde, så de ikke skæmmer kysten, oplyser Kasper Westphal, pressekonsulent i Miljøministeriet. Selv om miljøministeriet endnu ikke er færdig med at gennemgå erfaringerne fra de to pilotprojekter på Fyn og Lolland, hvor man har visualiseret to teoretiske sommerhusudstykninger, har man allerede fået gode erfaringer for, at man kan etablere nye sommerhusområder, der ikke skæmmer naturen, når blot de anlægges bag de eksisterende sommerhuse, oplyser Kasper Westphal. Thorkild Kjeldsen, samrådsformand for Naturfredningsforeningen i Nordjylland, er dog skeptisk overfor planerne om flere sommerhuse i den danske natur. - Nordjyllands Amt har på baggrund af kommunernes egne tal gjort op, at der er flere tusinde ledige sommerhusgrunde i Nordjylland, så vi kan ikke se, at der i vores del af landet er et behov for at udstykke flere sommerhusgrunde, påpeger Thorkild Kjeldsen. Hvis det alligevel ender med, at der også i Nordjylland udstykkes flere sommerhusområder, bør det udelukkende ske på landsbrugsarealer og ikke i naturområder med hede-og klitarealer, tilføjer han. Såfremt man kan få konverteret nogle af de nuværende kystnære sommerhusgrunde om til natur, vil Naturfredningsforeningen dog se positivt på ministerens planer om at etablere flere sommerhusområder i baglandet til de eksisterende sommerhusudstykninger. - Hvis man kunne gennemføre en sådan byttehandel, hvor man ophævede muligheden for bebyggelsen på de ledige sommerhusgrunde, der i dag ligger tæt på stranden, kunne Hans Chr. Schmidts planer kunne vendes til en fordel for naturen, siger Thorkild Kjeldsen. Når regeringen står fast på at åbne for nye sommerhusområder, sker det for at styrke udviklingen i landets udkantsområder. Det er derfor kun i udkantsområderne, at der vil blive åbnet op for nye sommerhusudstykningerne. I de store byer og deres opland, bl.a. Aalborg med opland, vil der ikke kunne etableres flere sommerhusgrunde.