Lokalpolitik

Regeringen styrker nærdemokratiet

-Kommunalreformen skal følges op med øget inddragelse af borgerne

TERNDRUP:Kommunalreformen skal følges op med en styrkelse af nærdemokratiet, således at borgerne i højere grad end nu bliver indraget. Men hvordan styrkelsen konkret skal ske, har indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (V) endnu ikke noget bud på. Regeringen har nedsat en tænketank til at se på området, og den kommer efter sommerferien med nogle forslag. - Ved at lade de gode eksempler vandre, så vil kommunerne selv kunne sætte en del i værk. Men jeg vil ikke udelukke, at der også bliver behov for at ændre lovgivningen. Men sker det, bliver det ikke i større udstrækning, siger Lars Løkke Rasmussen. Han var en af hovedtalerne i Terndruplund ved Terndrup, hvor der i går for 157. gang blev holdt grundlovsmøde. I sin tale gjorde Lars Løkke Rasmussen en del ud af kommunalreformen, der fører til dannelsen af 98 ny kommuner. Indenrigsministeren gjorde de ny kommuner til omdrejningspunktet for en fortsat udvikling af velfærdssamfundet. - Men endemålet med den decentralisering, der ligger i reformen, er ikke byrådene eller borgmesteren. Målet er i højere grad at inddrage borgerne. En del kommuner har allerede nu borgerråd og borgerpaneler . Fra min udsigtspost mener jeg, kommunalreformen har bidraget til en styrkelse af folkestyret. Det er længe siden, at en sag har givet så stort debatlyst i form af borgermøder, folkeafstemninger og læserbreve, sagde Lars Løkke Rasmussen. Efter hans opfattelse fjerner kommunalreformen en del gråzoner, således at kommunalpolitikere fremover vil have sværere ved at henvise til, at ansvaret ligger et andet sted. I sin tale betegnede Lars Løkke Rasmussen Grundloven som en levende lov, og han understregede, at i diskussionen om en ny EU-traktat er det i forslaget til traktaten understreget, at den respekterer de nationale forfatninger. - Men vi har brug for enklere spilleregler i det europæiske samarbejde, og vi skylder de ny lande i EU, at vi tilpasser samarbejdet til de ny medlemslande. Endelig har vi på verdensscenen brug for et styrket EU, sagde indenrigsministeren. Han understregede, at det er regeringens holdning, at befolkningen til november skal have lov til at stemme om traktaten og sagde: - Men det forudsætter, at vi har noget at stemme om. Den politiske kommentator Ralf Pittelkow brugte også en del af sin tale på grundlovsmødet i Terndruplund på EU-spørgsmålet, idet han tog udgangspunkt i folkeafstemningerne i Frankrig og Holland. Han mente, at en del af forklaringen på udfaldene af de to afstemninger er mistillid. - Der har været en tendens til at beslutninger i EU er taget uden dialog med befolkningerne. En del EU-politikere lever i deres egen verden, og nogle burde måske tage et kursus i folkelighed for begyndere, sagde Ralf Pittelkow. Han mente, at der var brug for en tænkepause, og det var Ralf Pittelkows vurdering, at politikerne lægger det nuværende forslag bag sig. Formanden for Terndruplund-Fonden Lau Bøgeholt-Laursen vurderet at årets grundlovsmøde havde omkring 700 deltagere. Det er et arrangement, der blandt politikere står respekt om, afslørede Lars Løkke Rasmussen - der ofte betegnes som Anders Fogh Rasmussens kronprins - i sin tale. Han nævnte, at det på Christiansborg siges, at man ikke kan blive statsminister uden at have talt i Tenrdruplund. - På det andet side, er det ikke givet at min bliver statsminister, fordi man har talt der, tilføjede indenrigsministeren.