EMNER

Regeringen ude på skråplan

REGERING:Den nuværende regering er ude på et skråplan, når de ikke udnytter muligheden for at ændre de tåbelige regler om, at sygedagpengene, som kommunerne udbetaler, kun kan refunderes fra staten, i 52 uger. Der skal ikke være nogen tidsbegrænsning for refusionen. Uden tidsbegrænsning tror jeg, vi vil se færre ankesager. Og færre ankesager er der brug for, således behandlingstiden kan komme ned på et rimeligt niveau. Samtidig vil jeg godt appellere til regeringen om, at de ikke at gennemføre de besparelser i statsforvaltningerne, som den tidligere regering har lagt op til. Gør man det, frygter jeg at ankesagerne kan tage op til over et år, inden der kommer en afklaring. Og det er ikke rimeligt, at borgerne skal vente så længe på en afklaring. Det ene år i ankenævnet, kommer jo over i den sagsbehandlingstid der er gået i kommunen, inden den når til en ankesag. Vi taler jo om borger der er syge og har brug for en afklaring, for at komme videre i livet. Så kære regering, vis nu Jeres værdier og gør noget godt, for de svage i samfundet. Samtidig er det jo ikke ordentlig arbejdsbetingelser, at give os som medlemmer af ankenævnene, at vi skal træffe en afgørelse med over et års tilbagevirkende kraft. Ofte vil det jo være for sent og ligegyldig. Dermed er borgernes retssikkerhed, jo også i fare.