Gymnasiale uddannelser

Regeringen vinder på gymnasievalg

Staten sparer på handelsskole-udgifter

Undervisningen er aflyst på stribevis af Handelsskoler landet rundt, hvor eleverne demonstrerer eller lærerne nedlægger arbejdet. 
ARKIVFOTO: PETER BROEN

Undervisningen er aflyst på stribevis af Handelsskoler landet rundt, hvor eleverne demonstrerer eller lærerne nedlægger arbejdet. ARKIVFOTO: PETER BROEN

NORDJYLLAND:Samtidig med, at amtet kæmper med de ekstraudgifter, som det giver, at flere unge end hidtil vælger gymnasiet, så kan staten glæde sig over udsigten til en økonomisk gevinst. Gevinsten kommer ved, at de unge ikke har valgt såkaldt taxameterstyrede uddannelser som handelsskoler og tekniske skoler. Her betyder taxameterstyringen, at staten betaler et beløb pr. elev. I amtets økonomiudvalg er der enighed om, at det ikke er fair, at amtet på grund af elevtilgangen til gymnasierne skal kæmpe for at få økonomien til at hænge sammen samtidig med, at der bliver en gevinst for staten. Det problem vil amtspolitikere tage op over for Indenrigsministeriet. I år skal Indenrigsministeriet godkende ekstraudgifter i amterne, og her havde Nordjyllands Amt søgt om at få godkendt en tillægsbevilling til gymnasieområdet. De øgede udgifter er begrundet i, at antallet af gymnasieelever stiger. Svaret fra Indenrigsministeriet har været, at det vil godkende en bevilling på lidt over seks millioner kroner, hvis amtet finder besparelser for et tilsvarende beløb. - Og det bliver så svært, at det nok ikke kan lade sig gøre, erkender amtsborgmester Orla Hav (S). Han nævner, at der måske kan findes nogle penge eksempelvis ved at forhøje klassekvotienten. Endnu har amtet ikke afgjort, om det er embedsmænd eller politikere, der skal tage sagen op over for Indenrigsministeriet. - Men vi synes ikke, at det er rimeligt, at vi skal skære ned på nogle områder, samtidig med at udviklingen giver staten en gevinst, siger Orla Hav. Venstre-medlemmet af amtets undervisnings- og kulturudvalg Signe Friis mener, at udvalget, når det får sagen til be0handling, godt ved besparelser kan finde nogle midler: - Men vi kan ikke finde over seks millioner. Det er tankevækkende, at regeringen samtidig med, at den opfordrer de unge til at tage en længerevarende uddannelse, med den anden hånd kommer med den form for sparekrav, der skal finansiere de ekstra udgifter på gymnasieområdet. Staten burde glæde sig over, at amtet med en stram styring har tilpasset gymnasierne. Det er en fordel for staten, når den overtager ansvaret, siger Signe Friis. Ud over at tage problemet op over for Indenrigsministeriet, så mener hun også, at det bør være en sag, som tages op gennem Amtsrådsforeningen. Her peger Signe Friis på, at andre amter kæmper med lignende problemer. Eksempelvis har gymnasierne i Århus Amt haft en samlet fremgang i tilgangen på omkring 20 procent.