Regeringens bud på mere kvalitet

Tre hovedområder skal diskuteres på torsdag: Frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar. Regeringen foreslår blandt andet: [ Brugertilfredshedsundersøgelser for alle servicetilbud [ Kvalitetstavle på hver institution: Med oplysninger om kvalitet og brugertilfredshed [ Én indgang til kvalitetsoplysninger: Oprettelse af offentlig borgerportal www, borger.dk [ Øget frit valg af behandling, plejebolig, genoptræning, hjemmehjælp m.m. [ Nye indberetningssystem, så patienter og pårørende selv kan indberette fejl og hændelser på sygehuset og i ældreplejen. [ Priser på serviceydelser skal offentliggøres, så borgerne kan se, hvad de betaler i forhold til ydelsens reelle pris. [ Redskaber skal udvikles til at afstemme forventninger i dagtilbud, skoler og ældrepleje [ Frivilligt arbejde skal inddrages mere