Hospitaler

Region har at skynde sig med kloak

Rådmand varsler stram tidsplan kloakering ved Sygehus Syd

Forsyningsudvalget er af hensyn til brugerne af parkeringspladserne indstillet på den ønskede ændring af kloakeringsplanen ved Sygehus Syd, men vil ifølge rådmand Tommy Eggers ikke acceptere yderligere unødig forsinkelse.
@$ID/NormalParagraphStyle:F

Forsyningsudvalget er af hensyn til brugerne af parkeringspladserne indstillet på den ønskede ændring af kloakeringsplanen ved Sygehus Syd, men vil ifølge rådmand Tommy Eggers ikke acceptere yderligere unødig forsinkelse. @$ID/NormalParagraphStyle:F

Region Nordjylland kommer til at mærke forsyningsrådmand Tommy Eggers (DF) ånde i nakken i forbindelse med den kommende kloakering af hospitalets parkeringsområde ud mod Hobrovej. - Der vil ikke blive accepteret yderligere forsinkelse. Jeg forventer, kloakeringen er afsluttet inden sommerferien næste år, siger rådmanden i efterdønningerne af, at han har måttet indstille sig på, at sygehuset ikke vil være i stand til at opfylde den nugældende frist, der udløber ved nytår. I går besluttede udvalget at indstille til byrådet, at en ansøgning fra Sygehus Syd om at ændre rækkefølgen i kommunens kloakeringsplan imødekommes, så parkeringsarealet ud mod Hobrovej separatkloakeres i stedet for parkeringsområdet ved Søndre Skovvej. Effekten i forhold til at fjerne regnvand fra spildevandet vil omtrent være uændret, men for sygehuset betyder løsningen, at gravearbejdet i langt mindre grad vil genere parkeringsforholdene for ansatte, patienter og pårørende.