Lokalpolitik

Region med Holstebro vil være stærk

REFORMFørst et kompliment til amtsborgmester Orla Hav (S) for hans tilsagn om at forsøge og overbevise Vestjylland om fordele ved at blive en del af den nye Limfjordsregion, uden og prostituere os, hvilket, jeg er helt enig i.

Knap så enig er jeg med professor Esben Munk Sørensen, Henrik Lolle og Henrik Halkier i deres argumenter, om, at en ny Limfjordsregion stort set ikke skal være større, end det nuværende Nordjyllands Amt, selv om jeg er enig med dem i deres hovedsynspunkt, at Nordjylland med bl.a. Universitet i Aalborg, erhvervsliv herunder turisme/natur er levedygtig, men ikke bæredygtig på især sygehusområdet, men heller ikke turist- og erhvervsmæssigt, hvis ikke regionen også omfatter dele af Vestjylland. Der er mange grunde til, at det vil være en fordel for såvel Vestjylland som Nordjylland at blive en samlet i en Limfjordsregion og det er bl.a. følgende: - Vestjyder og nordjyder ligner hinanden meget og her tænker jeg i første omgang på, at vi altid har været vant til et nøjsomt liv og jeg er ikke i tvivl om, at vi slægtsmæssigt netop med Limfjorden er meget tæt i familie, Vestjylland har et driftigt erhvervsliv og i Nordjylland er vi også efterhånden kommet efter det, og her kan vi med fordel supplere hinanden, således at vi med tiden kan blive en af de mest dynamiske regioner i landet, hvis vi vil. - Limfjordsregionen kunne ligeledes være en stærk partner til Nord link ( Nordjylland - Sydnorge og Sverige) , som er gået lidt i stå, men som vil blive genetableret, når vi får en ny regering. - Mariager Fjord bør også være en del af et maritimt og erhvervsmæssigt område og de forhandlinger der pågår her kommunalt skulle gerne slutte med en kommunesammenlægning mod Nordjylland, hvis borgerne på begge sider af fjorden ønsket det. Så der er mange grunde til, at Vestjylland og Nordjylland får etableret et samarbejde regionsmæssigt og/eller erhvervsmæssigt til gavn og glæde for begge parter og lad os nu ikke starte med og tale forbi hinanden, men i stedet for tale med hinanden, for der er et talemåde der siger: "Får man ikke den man elsker, må man elske den man får." Men lad os nu komme i dialog med hinanden, for uanset resultatet vil såvel Nordjylland som Vestjylland være bedre tjent med, at der er flere muligheder. God debat.