Lokalpolitik

Region øger fokus på lønudgifter

Regionen har undgået massefyringer, men politikere følger bl.a. personaleudviklingen tæt

På Aalborg sygehus er øgede lønudgifter årsagen til hovedparten af det overforbrug, der har været, påpeger Kim Bennike(DF). Arkivfoto: Henrik Bo

På Aalborg sygehus er øgede lønudgifter årsagen til hovedparten af det overforbrug, der har været, påpeger Kim Bennike(DF). Arkivfoto: Henrik Bo

NORDJYLLAND:Regionens regnskab for sidste år kommer for sygehusområdet til at vise en overskridelse på mere end 220 millioner kroner, og økonomien er stadig dårligere end ventet. Derfor har sygehusene og sektorer fået besked på, at budgetterne skal holdes. Omprioriteringer sikrer, at udgifter på 150 millioner kroner på de øvrige sundhedsområder bliver dækket samtidig med, at der gennemføres engangsbesparelser på 20 millioner kroner. Den økonomiske udvikling bliver fulgt meget nøje af regionspolitikerne, og flere gav på regionsrådsmødet i går udtryk for, at de gerne vil have et endnu bedre grundlag at vurdere økonomien på. Ud over udviklingen på de enkelte sygehuse blive personaleudviklingen og dermed lønudgifterne også fulgt med stor opmærksomhed. Især Kim Bennike (DF) ønskede øget opmærksomhed omkring personaleudviklingen og lønudgifterne. Nyt billede - Det, vi har hørt meget om, er øgede udgifter til fedmeoperationer, dyr medicin og store udgifter til private sygehuse. Men når jeg ser materialet, er det et helt andet billede, der dukker op. Jeg ser, at løndelen vejer meget tungt, sagde Kim Bennike. Han henviste bl.a. til Aalborg Sygehus, hvor øgede lønudgifter dækker over hovedparten af det overforbrug, der har været. Også den konservative Per Larsen heftede sig ved personaleområdet. - Vi kan se, at fra 2007 til 2009 er antallet af ansatte steget med over 10 procent. Det bliver interessant at se den personaleredegørelse, som regionen har klar om et par måneder, sagde Per Larsen. Regler skal overholdes Birgitte Josefsen (V) så ligeledes frem til at få personaleredegørelsen, som hun mente vil give et overblik over, hvilke typer medarbejdere regionen har i forhold til de arbejdsgange, der er. Socialdemokraten Medzait Ljatifi advarede mod at lægge for stor vægt på personaleområdet og på lønudgifterne. - Der er regler og overenskomster, der skal overholdes. Vi kan ikke blot ansætte folk og så fyre dem fire måneder efter, advarede Medzait Ljatifi. Dilemma - Vi er fanget i et dilemma, hvor der er krav om mere produktion. Når så produktiviteten stiger, bliver vi straffet for det, sagde regionsrådets næstformand Bente Lauridsen (SF). Det synspunkt delte Ninni Lodahl Gjessing (R), der var skeptisk over for, om det er muligt fortsat at opfylde regeringens krav om årlige produktivitetsstigninger på to procent. Den socialdemokratiske gruppeformand Mogens Nørgård medgav, at der var tale om store tal, når der blev talt om besparelser. - Men situationen tvinger os til at tænke anderledes, og så er situationen heller ikke værre. Vi har kørt af sted med 120 kilometer i timen. Nu må vi sætte farten ned til 100 kilometer i timen, vurderede Mogens Nørgård. Regionsrådets formand Ulla Astman (S) mente, at situationen afspejler, at sundhedsområdet bliver styret af efterspørgslen: - Jeg er glad for, at vi tidligt kom i gang med problemerne med økonomien. Situationen giver for de ansatte en mere travl hverdag, men jeg er glad for, at det ikke er blevet en proces, hvor vi skulle starte med en stor fyringsrunde, sagde Ulla Astman.