Region sikrer lægehjælp

Regionens opgave er at sikre borgerne lægehjælp, men hvor langt skal vi gå?

Skal vi have et almindeligt aftalesamarbejde med de praktiserende læger eller bliver vi nødt til at hjælpe læger i gang økonomisk? Vi har valgt en fornuftig blanding, hvor vi dels samarbejder med praktiserende læger om at sikre udvikling af praksis, og dels er vi nødt til at hjælpe læger økonomisk i gang i nogle tilfælde. Selvom det ligger i ordet privat praktiserende læge, så har det offentlige en delvist styrende rolle, når lægerne opslår såkaldte ledige ydernumre og prøver at få besat en ledig praksis - for vi har pligt til at sikre borgerne lægehjælp. Læge Mads Søndergaard påpeger (18.1.), at debatten desværre har været med til at så tvivl om samarbejdet mellem regionen og de praktiserende læger, og om der fremover vil være yngre læger, som vil finde det attraktivt at nedsætte sig i udkantsområder. Det er også vores opfattelse, at det er en udfordring at finde læger, der vil nedsætte sig i Nordjylland. Der er områder i vores region, hvor der ikke er kommet nye læger til i takt med, at de ældre er gået på pension. Borgerne i de områder har også krav på en læge. De nyuddannede læger er forståeligt nok tilbageholdende med at købe praksis i de områder i regionen, hvor de har udsigt til måske at blive en af meget få læger i løbet af kort tid. Samtidig har praksis i disse områder typisk mange patienter tilmeldt, og det er en stor opgave for en yngre læge at påtage sig betjeningen af et stort antal patienter, samtidig med at man skal påtage sig det økonomiske ansvar for driften af en lille virksomhed og sætte ind i den opgave. Derfor kan det være nødvendigt, at regionen i de områder yder lægen en kompensation, som giver en større økonomisk sikkerhed og mulighed for at ansætte hjælp i praksis. Til gengæld herfor får regionen en garanti for, at alle patienterne fortsat kan have en praktiserende læge, og at lægen hjælper med til at sikre lægedækningen i et område også i fremtiden. Regionsrådet besluttede derfor på sit seneste møde, at der fortsat skal være en mulighed for at give et tilskud til etablering for en ny læge, når det er påkrævet for at sikre lægedækningen. Men anvendelsen af muligheden skal vi fremover vurderer i højere grad i forhold til det konkrete områdes problemer med lægemangel og mulighederne for fremover at rekruttere nye læger til området. Der bliver lagt en plan for den ændring i den kommende tid. Som Mads Søndergaard skriver, så har regionens politikere og administration samarbejdet godt med de praktiserende læger og deres organisation i de senere år om at finde løsninger på rekrutteringsproblemet. Regionsrådets beslutning bakker op om den linje, og strategien er beskrevet i regionens Praksisudviklingsplan. Og det hele handler altså ikke kun om penge. Sikring af den fremtidige lægedækning kræver i lige så høj grad andre udviklingstiltag, som vi gennemfører sammen med de praktiserende læger. Uddannelsen af læger er grundstammen i rekrutteringen. Regionen har udvidet antallet af uddannelsespladser, og det er lykkedes at besætte uddannelsesstillingerne, selv om vi i tidligere år har haft ubesatte stillinger. Vi hjælper derefter til at lette overgangen fra uddannelse til at nedsætte sig i egen virksomhed som praktiserende læge. Vi inddrager de yngre læger i kvalitetsarbejdet i almen praksis. Endelig bliver der arbejdet på etablering af delestillinger med mulighed for forskningsaktivitet samtidig med arbejdet som praktiserende læge. Vi samarbejder også med lægerne om bygningen af 5 nye sundhedshuse i regionen i de kommende år. Bistand til organisatorisk udvikling af praksis er et andet eksempel. Endelig vil etableringen af lægeuddannelsen på Aalborg Universitet forhåbentlig også medføre, at vores rekrutteringspotentiale bliver bedre. Alt sammen aktiviteter, der skal gøre det attraktivt, for at de yngre læger vælger Nordjylland. Så jeg vil gerne kvittere for Mads Søndergaards påpegning af, at der rent faktisk foregår en lang række fornuftige initiativer omkring rekrutteringssituationen i et konstruktivt samarbejde mellem de praktiserende læger og regionen. Det indtryk skal gerne stå tilbage efter debatten.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.