Lokalpolitik

Region vil kæmpe for bedre økonomi

Regionspolitikere går både til minister og nordjyske folketingsmedlemmer

Det er ikke holdbart, at den ny Nordjyske Region kommer til at starte med et budget, der kun hænger sammen ved hjælp af lån til driften og store såkaldte rammebesparelser, som embedsmænd senere skal udmønte, mener en række medlemmer af det nordjyske regionsråd. Flere politikere mener, at den nordjyske region fra starten er blevet forfordelt med økonomiske midler. Det problem vil de pege på både over for indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og over for de nordjyske folketingsmedlemmer. - Vi skal have en fortsat dialog med Indenrigs- og Sundhedsministeriet om sagen, og det kan godt være, at vi på et tidspunkt også skal involvere ministeren, siger regionsborgmester Orla Hav (S). Anden næstformand i regionsrådet Vagn kvist (R) mener, at regionsrådet bør sende en delegation til indenrigsministeren. - Men det er også problemer, jeg vil pege på, når jeg er i kontakt med de nordjyske folketingsmedlemmer, siger Vagn Kvist. Det er kun få dage siden, at Region Nordjylland vedtog sit første budget. Der er udgifter på over otte milliarder kroner. Lånet til driften er på 70 millioner kroner, og de særlige rammebesparelser, der skal udmøntes senere, er på et tilsvarende beløb. Utilfredsheden i den nordjyske region skyldes især, at en opdatering af kriterierne for bloktilskud fra staten på et sent tidspunkt gav et minus på næsten 80 millioner. Ganske vist blev det modsvaret af en gevinst på 112 millioner kroner i form af en overgangsordning på sundhedsområdet. Her er bekymringen, at overgangsordningen på sundhedsområdet bliver nedtrappet over seks år, mens tabet på ændringen af kriterierne for bloktilskud er permanent.