Regionale vækstfora

Erhvervsservice bliver i fremtiden en ren kommunal opgave, men regionerne får til opgave at stå i spidsen for den regionale erhvervsudvikling. Regionerne skal oprette såkaldte vækstfora. Et vækstforum består af repræsentanter for regionsråd, byråd, erhvervsliv, lønmodtagere samt videns- og uddannelsesinstitutioner. Det skal indstille til regionsrådet, hvordan regionens penge til regional erhvervsudvikling skal bruges. Desuden skal vækstforum over for staten komme med anbefalinger om, hvordan støtte fra EU fordeles.