Hospitaler

Regionen afviser kritik af beslutningsgrundlag

Strid om pris og byggetid giver igen uenighed i Venstres regionsrådsgruppe

3
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Mariann Geller

NORDJYLLAND:I elvte time er der igen opstået uro om fremtiden for sygehusene i Farsø og Hobro. Regionsrådet skal i dag tage stilling til en ny sygehusplan. Ét led heri er, at arbejdsfordelingen mellem de to sygehuse i Himmerland bliver sådan, at der i Hobro oprettes et såkaldt generelt modtageafsnit (GMA). I Farsø skal vægten ifølge forslaget lægges på planlagte kirurgiske indgreb. Konstruktionen indebærer, at en række funktioner koncentreres i Hobro. Egentlig stod planen på regionsrådets dagsorden for en måned siden, men afgørelsen blev udskudt, fordi der blev efterlyst beregninger af, hvad det vil koste, hvis GMA-funktionen i stedet placeres i Farsø. De er nu kommet. Men personale på sygehuset i Farsø mener, at redegørelsen har flere fejl. Overlæge Henning Hoby Andersen, der er ansat på Sygehus Himmerland i Farsø, skriver i et notat, at han ikke mener, redegørelsen, som er udformet af regionens forvaltning i samarbejde med ledelsen på Sygehus Himmerland, er neutral. Blandt andet finder han, at overslag over, hvor længe indretningen af et modtageafsnit vil vare, ikke holder. Overlægens melding fik i går regionsdirektør Per Christiansen til at skrive til alle regionsrådsmedlemmer, at overlægen dels har deltaget i et møde om sagen 31. august, dels en uge senere har sendt en række skriftlige kommentarer. - Vi vurderer ikke, at overlægen kommer med informationer, der ændrer ved konklusionerne, siger Per Christiansen. Vurderingen af ombygningsperiodens længde er lavet af regionens arkitekter. - Jeg ved ikke, om overlægen har særlige forudsætninger, der sætter ham bedre i stand til at bedømme den slags. Vi har på dette og de øvrige felter givet vores bedste bud med afsæt i fagfolks vurderinger, lyder det fra regionsdirektøren. For lidt forberedelsestid Regionsrådsmedlem Marian Geller (V), der har arbejdet for at få modtageafsnittet placeret i Farsø, kalder det "rigtig træls, at der åbenbart er fejl i redegørelsen", og hun kritiserer, at de involverede overlæger i Farsø kun fik få timer til at forberede sig til det pågældende møde om sagen. Marian Geller har især fokuseret på prisforskelle mellem de to løsninger. Af redegørelsen fremgår, at en indretning af et modtageafsnit i Farsø vil koste 750.000 kr. - Eftersom jeg tidligere har fået at vide, at det i Hobro vil koste ca. 20 mio. kr., synes jeg godt nok, redegørelsen understøtter, at vi vælger Farsø. Der er en himmelvid prisforskel på de to løsninger, som vi ikke bare kan se bort fra, siger hun. Et flertal i regionsrådets forretningsudvalg - alle minus Per Larsen (K) - anerkender, at selve ombygningen vil blive dyrere i Hobro end i Farsø. Men der er, vurderer flertallet, en række driftsmæssige forhold, der til gengæld klart taler til fordel for Hobro. Derfor anbefaler flertallet, at regionsrådet i dag placerer modtageafsnittet her. Kirketerp vil se fremad Flertallet omfatter også Venstres medlemmer af forretningsudvalget. Gruppeformand Niels Kr. Kirketerp (V) siger, at han er ved at være træt af protesterne fra Farsø. - De bliver ved med at komme med indvendinger, selv om det længe har stået klart, hvad flertallet i regionsrådet vil, konstaterer han. Niels Kr. Kirketerp tror ikke, at redegørelsen kan være behæftet med så graverende fejl, at det rokker ved flertallets holdning. - Alle, ikke mindst personalet i Farsø, har en interesse i, at vi nu får slået søm i og kikker fremad, siger han. Efter Niels Kr. Kirketerps mening fordeler det nuværende forslag arbejdsopgaverne mellem de to sygehuse "fornuftigt og med respekt for de kompetencer, man de to steder har". Han mener i øvrigt, at man i Farsø burde støtte forslaget og ikke arbejde imod det: - Det, planen lægger op til, cementerer i langt højere grad Farsø Sygehus end Hobro Sygehus. Mange af de funktioner, der ifølge forslaget skal udføres i Hobro, vil rykke til Aalborg, når et nyt sygehus står klar. Derimod tyder alt på, at der langt længere frem i tiden vil være fornuft i at have et sygehus i Farsø med planlagte kirurgiske operationer. Jeg forstår ikke, at de ikke kan se i Farsø, at dette her er til deres eget bedste, siger han.