Lokalpolitik

Regionen fjerner forurenet jord i Overlade

Et tidligere elværk i Overlade har forurenet jord og grundvand med olie. Nu går Region Nordjylland i gang med at fjerne den forurenede jord

Et gammelt elværk er skyld i den urene jord. Privatfoto

Et gammelt elværk er skyld i den urene jord. Privatfoto

OVERLADE:Det er en underjordisk olietank til det gamle elværk i Overlade og generatorerne fra elværket, som er skyld i den forurenede jord og det forurenede grundvand. Olietanken har ligget i smøgen ind mod Overlade vandværk, som ligger umiddelbart op til det tidligere elværk. Det forurenede område ligger under elværksbygningen og ind under vandværket, hvor forureningen har spredt sig rundt om vandværkets boringer. Region Nordjylland har vurderet, at olien findes i både jord og grundvand, og regionen fjerner nu forureningen. Det gamle elværk, som sidst var i brug i 1957, blev i sensommeren 2011 revet ned af Vesthimmerlands Kommune. Nedrivningen har muliggjort regionens projekt, hvor der skal fjernes forurenet jord til ca. 6,5 meters dybde. - Jeg er glad for, at vi nu kan gennemføre dette afværgeprojekt, hvor vi ved at fjerne en gammel olieforurening kan være med til at sikre grundvandet og dermed vandforsyningen i byen, siger Ole B. Sørensen (V), formand for det Rådgivende Udvalg for Regional Udvikling. Væg ind til naboen For at sikre en forsvarlig afgravning skal der laves en spunsvæg mod naboen, vandværket og ud mod vejen. Efter forureningen er fjernet, genopbygges grunden med rent sand og asfaltbelægning. Afgravningen sker i november og december 2011, dog muligvis med den sidste retablering i foråret 2012 - alt afhængigt af vejrforholdene. Det er ikke kun elværket, men også flere virksomheder, der har haft en olietank stående i smøgen. Regionen har foretaget forureningsundersøgelser i 1997, 2006 og 2010, som viser to spildområder med olie fra de tidligere olietanke i smøgen og under den del af elværket, hvor generatorerne stod. Det forurenede område udgør i alt ca. 200 m2.