Lokalpolitik

Regionen: Sag får

Meget andet kan følge i kølvandet på straffesagen

AALBORG:Når der sker et jordskælv som det vi oplevede i Kina i sidste uge, så ved vi også, at der kommer efterskælv. Det samme har været tilfældet i forstandersagen, som Region Nordjylland har døbt sagen om den suspenderede forstander på Døvblindecentret. – Vi har lavet en omorganisering i forhold til det økonomiske ansvar. Der er tale om en kontorchef, der refererer direkte til mig, fortæller direktør Lars Mathiesen fra Region Nordjylland. Det betyder, at den tidligere ansvarlige sektorchef ikke længere har noget at gøre med centerets økonomi. Desuden har regnskabsmedarbejdere på såvel Døvblindecentret som i Regionshuset, der havde med økonomien at gøre, valgt at opsige deres jobs. – Der er sket nogle udskiftninger på regnskabsposterne i den forløbende periode, bekræfter Lars Mathiesen. Han ønsker ikke nærmere at kommentere årsagen til, at de pågældende medarbejdere har søgt væk fra regionen i kølvandet på sagen. Lars Mathiesen har svært ved at forestille sig, at Preben Gundersen kunne gennemføre et omfattende misbrug af centrets midler, uden at andre medarbejdere vidste besked, og regionen vil afvente sagens udvikling i forhold til at bedømme, om andre kan gøres ansvarlige. Skatteregning Ingen kan endnu føle sig sikre på, at den ekstravagante måde, hvorpå Preben Gundersen drev centret, ikke får økonomiske konsekvenser. – Der har jo været tale om udlejning af centrets autocamper til de ansatte. Her risikerer vi, at SKAT kommer efter os, da bilerne er fritaget moms og naturligvis ikke må udlejes til private. Men medarbejderne må også væbne sig med tålmodighed og vente i spænding på politiets vurdering af den fryns, som Preben Gundersen delte ud af, siger Lars Mathiesen. Det drejer sig blandt andet om gavekort til Intersport, julegaver og Femina's kvindeløb, hvor Døvblindecentret betalte for deltagelse og nye trøjer for de ansatte. Takstnedsættelse Den eventuelle erstatning fra Preben Gundersen kan ifølge Lars Mathiesen gå til en takstnedsættelse på Døvblindecentret. – Den tilfalder regionen, og hvis det vurderes, at pengene hører til Døvblindecentret, kan de bruges til at foretage en midlertidig nedsættelse af taksten på centret samt til de kommuner, der bidrager til centret. Men siden vi foretog revision af Døvblindecentrets regnskaber (i forbindelse med afdækningen af de økonomiske forhold på centret, red.), så har vi allerede haft en takstnedsættelse på fire procent. Fire procent fråds? – Vi har vurderet, at der var basis for en takstnedsættelse, siger Lars Mathiesen.