Stofmisbrug

Regionen vil afvikle misbrugscenter

NORDJYLLAND:Der er et stigende behov for behandlingstilbud til misbrugere, men samtidig er kommunernes efterspørgsel efter tilbud fra Region Nordjyllands misbrugscenter faldende. Faldet i efterspørgslen har faktisk været så markant, at regionen nu sammen med otte af de nordjyske kommuner drøfter en afviklingsplan for misbrugscentret næste år. Et enigt regionsråd godkendte på sit møde i går, at der med de otte kommuner laves en plan for deres overtagelse af opgaven. Det er ikke endeligt afklaret, hvorvidt kommunerne vil overtage alle misbrugscentrets opgaver. Det kan være en mulighed, at regionen fortsat driver den nuværende døgnafdeling i Vrå. Her er vurderingen, at de enkelte kommuner ikke selv vil kunne drive døgntilbud til alkohol- og stofmisbrugere. Socialdemokraten Lis Mancini, der er medlem af det rådgivende regionsudvalg, der beskæftiger sig med misbrugsområdet, er bekymret over udviklingen: - Det, at behovet for tilbud er stigende, samtidig med af efterspørgslen falder, er bekymrende. Det er en udvikling, vi vil følge meget tæt i udvalget, sagde Lis Mancini. Hendes vurdering er, at kommuner i fremtiden vil satse mere på ambulante tilbud end på døgntilbud. I regionsrådet er der enighed om den plan, der er lagt for kommunernes overtagelse af opgaverne med misbrugere.