Lokalpolitik

Regionen vil skabe fælles identitet

Skiltning, borgeravis og film skal øge kendskabet

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Så­dan ser re­gio­nens logo ud. Det kom­mer til at pry­de de re­gio­na­le byg­nin­ger - blandt an­det sy­ge­hu­se­ne.

NORDJYLLAND:De knap 600.000 borgere i den nye nordjyske region skal gerne opleve en form for fælles identitet. Derfor har regionen flere initiativer på bedding, som skal sikre fællesskabsfølelsen. - Da vi sidste år var rundt med en valgbus, oplevede vi at det var de færreste, der anede ret meget om regionen. Det vil vi gerne forsøge at rette op på, siger Kirsten Rosted, der er konstitueret informationschef i Region Nordjylland. Ikke alene vil den nye region stræbe efter at skabe en fælles identitet hos vendelboer, himmerlændinge, thyboer, morsingboer og alle andre, der bor inden for regionens grænser. Regionen vil også gøre en hel del ud af at fortælle, hvilke opgaver regionen egentlig tager sig af. - Mange ved ganske givet, at regionen tager sig af sygehusvæsenet. Alligevel vil vi forsøge at præcisere det yderligere. - Derimod er det næppe så mange, der er klar over de øvrige opgaver, regionen tager sig af. Blandt andet tilbud til handicappede og regional udvikling, siger Kirsten Rosted. Største udfordring Blandt de planlagte initiativer er en husstandsomdelt avis, der fortæller om regionen og de opgaver, som den tager sig af. Det er meningen, at avisen skal sendes ud før den nye region træder i kraft 1. januar. - I avisen vil vi forsøge at gøre regionen jordnær for borgerne ved med konkrete eksempler at fortælle, hvordan regionen berører den enkelte borgers hverdag. Den største udfordring tror Kirsten Rosted kommer til at gøre det klart for nordjyderne, at regionen og dens politikere kan være med til at gøre en forskel, når der gælder regionale udvikling. - For mange mennesker vil denne del af regionens arbejde måske virke lidt uhåndgribeligt. Men det kan faktisk godt lade sig gøre at samle alle gode kræfter på universitetet, erhverslivet og de enkelte kommuner med regionen i den samlende funktion. Det har vi allerede set eksempler på, påpeger Kirsten Rosted. Udover en husstandsomdelt avis planlægger regionen at arrangere åbent hus på sygehusene og andre regionale institutioner. Der er også en lille film på vej, som i løbet af fem minutter præsenterer de opgver, som regionen tager sig af. Regionen er også en arbejdsplads. Endda for adskillige tusinde mennesker. Derfor er det planen at udsende et personaleblad fire gange årligt. Men allerførst handler det om noget så tilsyneladende simpelt som skiltning på den nye regions sygehuse og andre bygninger. En skiltning, der gerne skal signalere Region Nordjylland. Det klares med det nye logo, der er tegnet til regionen. Helt så enkelt er det alligevel ikke. For skiltene skal gerne passe til hver enkelt bygnings stil. Derfor er samtlige bygninger i regionen i øjeblikket ved at blive fotograferet, så de alle kan få et skilt, der passer til hver enkelt. Regionspolitikerne har sagt god for, at der bruges nogle penge på at regionen viser ansigt. Eksempelvis er der afsat knap en halv million kroner til den husstandsomdelte avis til borgerne, og skiltningen på de regionale bygninger ventes at koste omkring to millioner kroner. mogens.moeller@nordjyske.dk