Regioner får en helt anden rolle

En udbygget infrastruktur er en forudsætning for udvikling og trivsel.

Når regionen fra 1. januar 2007 får ansvaret for den regionale udvikling er det en noget anderledes rolle end den, vi kender fra amterne i dag. Regionen skal fremover i tæt samarbejde med andre aktører udstikke rammerne for Den Regionale Udviklingsplan, mens kommunerne laver kommuneplaner inden for rammerne af Udviklingsplanen. Men selv om regionsrådet kan gøre indsigelser mod kommuneplaner, som er i strid med Den regionale Udviklingsplan (som er en strategiplan), er det kommuneplanen, der er grundlaget for den konkrete anvendelse af arealerne. Regionen skal derfor som dagsordensætter være parat til i tæt dialog og samarbejde med andre aktører at sikre en udvikling i hele regionen og således at alle føler, det er et fælles projekt. Her skal Regionen i det regionale vækstforum samle de regionale og kommunale parter, erhvervslivet, videns- og uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedet parter i et bredt partnerskab, som sikrer udarbejdelse af en erhvervsudviklingsstrategi, som er en del af Den Regionale Udviklingsplan. Det Radikale Venstre vil arbejde for: * at udnytte viden og forskning fra de eksisterende virksomheder, så vi kan skabe vækst i landsdelen * at fremme kvalitet, design, organisation og internationalt udsyn * at Nordjylland bliver førende i Nordeuropa, når det drejer sig om ferie- og oplevelsesturisme * at udvikle de teknologiske muligheder for at skabe arbejdspladser i landdistrikter Her er en god infrastruktur en forudsætning for udvikling og trivsel, herunder et velfungerende regionalt trafikselskab, som skal tænkes ind i den regionale udvikling. Derfor skal det regionale trafikselskab arbejde tæt sammen med kommunerne - der i øvrigt får flertal i bestyrelse – om at sikre den interne kommunale trafik. I den forbindelse er det væsentlig, at transporten til og fra de tyndt befolkede områder, herunder de regionale arbejdspladser og gymnasium, sikres. Regionen har ansvaret for den regionale trafik.