Hospitaler

Regionerne enes ikke

En konflikt, der er under opsejling mellem Region Midtjylland og Region Syddanmark, har fået Sundhedsstyrelsen til at gribe ind.

En tilsvarende konflikt kan ventes mellem Region Midtjylland og Region Nordjylland. Det er placeringen af sygehuse med akut beredskab, der er stridens genstand. Den midtjyske region vil i oktober beslutte at placere et akutsygehus i Horsens. Den syddanske region er ikke så langt med planlægningen, men vil i december sandsynligvis vælge at placere at akutsygehus i Vejle – kun 27 kilometer fra Horsens. Med den korte afstand bliver der tale om ressourcespild og dermed om økonomisk uansvarlighed. I et brev har Sundhedsstyrelsen anbefalet Region Midtjylland at afvente Region Syddanmarks beslutninger. I begge regioner forudser politikerne, at det ender med, at Sundhedsstyrelsen griber ind i striden som overdommer. En tilsvarende situation vil opstå mellem den midtjyske region og Region Nordjylland. Der er ingen tvivl om, at sygehuse med akutfunktion i både Hobro og Randers vil springe i øjnene. Også disse to byer ligger kun 27 kilometer fra hinanden. Også her er der tale om økonomisk ufornuft. Det vil hverken Sundhedsstyrelsen eller indenrigs- og sundhedsministeren acceptere. Sagen er så meget mere klovneagtig, fordi de nordjyske planer for et prestigesygehus i Hobro indebærer, at Farsø Sygehus skal lukkes. Velfungerende bygninger i Farsø ville komme til at stå tomme, hvis politikerne fik lov til at rejse et monument af et nyt sygehus nær Hobro. De centrale myndigheder vil retlede regionerne for at sikre den koordinering af det samlede sygehusvæsen i Danmark, som regionspolitikerne ikke kan blive enige om.